Thitirat

ข้อมูลสมาชิก Thitirat
ชื่อสมาชิกในระบบ Thitirat
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ Thitirat
ชื่อ - นามสกุล
Titirat Thavorana
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
094 6244199
อีเมล์ Lumpueng99@hotmail.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 ประขุมแนวทางการพัฒนาครูและนักเรียน ตามพระบรมราโชวาทฯ ตามโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ข่าว 31/01/17
12 ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง และโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ข่าว 31/01/17
13 ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ข่าว 29/01/17
14 power point ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.๕ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสิงห์บุรี ข่าว 27/01/17
15 ร่วมประชุมวิชาการ "พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ข่าว 27/01/17
16 ประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบระดับสนามสอบการจัดทดสอบทางการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (จังหวัดอ่างทอง) ข่าว 27/01/17
17 ร่วมทำบุญและเป็นเจ้าภาพตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลตามโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสบำเพ็ญกุศลเมื่อครบกำหนดสตมวาร (๑๐๐ วัน) ข่าว 27/01/17
18 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ ข่าว 27/01/17
19 สพม.5 เป็นเกียรติพิธีเปิด และเยี่ยมชมการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ ข่าว 16/11/16
20 สพม.5 ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ข่าว 09/11/16
รูปภาพข่าว