rapee

ข้อมูลสมาชิก rapee
ชื่อสมาชิกในระบบ rapee
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ rapee
ชื่อ - นามสกุล
ศิริลักษณ์ ช้างพงษ์
ตำแหน่ง
ครูคณิตศาสตร์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0895378151
อีเมล์ sirijoe2524@gmail.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน โรงเรียนสตรีอ่างทอง ข่าว 08/07/21
2 บรรยากาศการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนสตรีอ่างทอง ข่าว 24/05/21
3 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทองที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนศูนย์ สอวน. สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ข่าว 15/05/21
4 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง ที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข่าว 15/05/21
5 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทอง ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนทีมชาติไทย ข่าว 24/03/21
6 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์โรงเรียนสตรีอ่างทอง ข่าว 19/03/21
7 โรงเรียนสตรีอ่างทอง จัดกิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ข่าว 01/03/21
8 ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของนักเรียนสตรีอ่างทอง แผนการเรียนภาษาจีน ข่าว 01/03/21
9 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทองที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ ข่าว 15/02/21
10 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสตรีอ่างทองที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์ ข่าว 15/02/21
รูปภาพข่าว