moo_c700

ข้อมูลสมาชิก moo_c700
ชื่อสมาชิกในระบบ moo_c700
บทบาทสมาชิก administrator  
รูปภาพของ moo_c700
ชื่อ - นามสกุล
นายวัชรกิจ วิหาระธรรมเม
ตำแหน่ง
พนักงานพิมพ์ดีด
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036-507454-101
อีเมล์ moo_inburiclassic@hotmail.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ข่าว 27/01/17
2 สพม.5 ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ข่าว 01/12/16
3 สพม. ๕ จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ข่าว 23/11/16
4 สพม.5 แสดงความความอาลัย ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข่าว 09/11/16
5 สพม.5 จัดทำริบบิ้นไว้ทุกข์ถวายความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ข่าว 09/11/16
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของสถานศึกษาประจำปี 2558 ข่าว 10/07/15
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ข่าว 12/05/15
รูปภาพข่าว