kamolchanok

ข้อมูลสมาชิก kamolchanok
ชื่อสมาชิกในระบบ kamolchanok
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ kamolchanok
ชื่อ - นามสกุล
กมลชนก ศรีภักดี
ตำแหน่ง
นักวิชาการศีกษาชำนาญการพิเศษ
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036510648
อีเมล์ tew.kamolchanok@gmail.com
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 วันต่อต้านยาเสพติดโลก ข่าว 26/06/19
2 สพม.๕ ต้อนรับ นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าว 25/06/19
3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ข่าว 07/06/19
4 เยี่ยมนักเรียนทุน ม.ท.ศ. ข่าว 07/06/19
5 การจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคกลาง) ข่าว 05/06/19
6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข่าว 23/05/19
7 รับคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE ข่าว 18/05/19
8 ประชุมครูงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ข่าว 18/05/19
9 ประชุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรในสถานศึกษา ปปส.ภาค ๑ ข่าว 18/05/19
10 โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ ข่าว 02/04/19
รูปภาพข่าว