banmi

ข้อมูลสมาชิก banmi
ชื่อสมาชิกในระบบ banmi
บทบาทสมาชิก  
รูปภาพของ banmi
ชื่อ - นามสกุล
โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
ตำแหน่ง
ปชส.
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0942942565
อีเมล์ prince.prince@hotmail.com
เว็บไซต์
www.banmi.ac.th
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
https://www.facebook.com/BanmiWittaya?fref=photo
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ประกาศโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา เรื่องประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 324ล-55ก ข่าว 20/02/19
2 ท่านผอ.วรเทพ ออกให้บริการแนะแนวการรับสมัครเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ข่าว 08/02/19
3 ประกาศโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน ๓๒๔ล-๕๕ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าว 18/01/19
4 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ notebook ของโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ข่าว 30/05/17
5 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา จังหวัดลพบุรีรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ข่าว 08/08/16
6 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาจัดกิจกรรมอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียน 59 ข่าว 05/06/16
7 กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ข่าว 05/06/16
8 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง classroommeeting ข่าว 05/06/16
รูปภาพข่าว