autaporn

ข้อมูลสมาชิก autaporn
ชื่อสมาชิกในระบบ autaporn
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ autaporn
ชื่อ - นามสกุล
นางสาวอรรถพร วิหกเหิน
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
035612643
อีเมล์ autaporn@apw.ac.th
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 ผลการทดสอบระดับชาติ ( O-NET ) ปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ข่าว 24/04/21
12 กิจกรรม Science laboratory camp ครั้งที่ 1 ข่าว 07/04/21
13 สอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ข่าว 05/04/21
14 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าว 26/03/21
15 นิทรรศการโครงงาน STEM ศึกษา ในยุค Thailand 4.0 ข่าว 26/03/21
16 กิจกรรมอำลารุ่นพี่ ข่าว 24/03/21
17 มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ข่าว 22/03/21
18 รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ข่าว 22/03/21
19 แสดงความยินดีกับการบรรจุแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ข่าว 18/03/21
20 โครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปี 2564 ข่าว 18/03/21
รูปภาพข่าว