1018090220

ข้อมูลสมาชิก 1018090220
ชื่อสมาชิกในระบบ 1018090220
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ 1018090220
ชื่อ - นามสกุล
หันคาพิทยาคม
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
056451184
อีเมล์ 1018090220@pracharat.ac.th
เว็บไซต์
www.hunkhapit.ac.th
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
โรงเรียนหันคาพิทยาคม
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 โรงเรียนหันคาพิทยาคม เข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ข่าว 18/02/21
2 โรงเรียนหันคาพิทยาคม ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ข่าว 17/02/21
3 โรงเรียนหันคาพิทยาคม รับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564 ข่าว 15/02/21
4 โรงเรียนหันคาพิทยาคม ลงนาม MOU โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพของสถานศึกษา ข่าว 09/02/21
5 คณะผู้บริหาร ครูโรงเรียนหันคาพิทยาคม ตรวจสุขภาพประจำปี 2564 ข่าว 09/02/21
6 โรงเรียนหันคาพิทยาคม ดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัย COVID-19 ข่าว 09/02/21
7 หันคาพิทยาคม รับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ข่าว 27/09/20
รูปภาพข่าว