1017610140

ข้อมูลสมาชิก 1017610140
ชื่อสมาชิกในระบบ 1017610140
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ 1017610140
ชื่อ - นามสกุล
หัวไผ่วิทยาคม
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036510367
อีเมล์ 1017610140@pracharath.ac.th
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 หัวไผ่วิทยาคมนำเสนอ Best Prictice โรงเรียนขนาดเล็ก ข่าว 26/09/20
รูปภาพข่าว