1016490417

ข้อมูลสมาชิก 1016490417
ชื่อสมาชิกในระบบ 1016490417
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ 1016490417
ชื่อ - นามสกุล
ยางรากวิทยา
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036796488
อีเมล์ 1016490417@pracharath.ac.th
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
https://www.facebook.com/Yangrak-wittaya-298624777431929
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ยางรากวิทยา ระดมทุนเพื่อการศึกษา ข่าว 19/02/21
2 ยางรากวิทยา พระครูสุวัฒน์จันทโชติมอบทุน ข่าว 05/02/21
3 ยางรากวิทยา ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ข่าว 14/12/20
4 ยางรากวิทยา กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ข่าว 04/12/20
5 ยางรากวิทยา การประชุมหารือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ข่าว 24/11/20
6 ยางรากวิทยา มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ข่าว 02/11/20
7 ยางรากวิทยา กิจกรรมเดินขบวนลอยกระทง ข่าว 31/10/20
8 ยางรากวิทยา ค่ายส่งเสริมความรู้เตรียมสอบ O-NET ม.6 ข่าว 08/10/20
9 ยางรากวิทยา ค่ายส่งเสริมความรู้เตรียมสอบ O-NET ม.3 ข่าว 01/10/20
10 ยางรากวิทยา การป้องกันแก้ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร ข่าว 30/09/20
รูปภาพข่าว