1016490411

ข้อมูลสมาชิก 1016490411
ชื่อสมาชิกในระบบ 1016490411
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ 1016490411
ชื่อ - นามสกุล
ปิยะบุตร์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036776028
อีเมล์ 1016490411@pracharath.ac.th
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ไม่ระบุ
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 ปิยะบุตร์ จัดกิจกรรม Day Camp ข่าว 22/03/21
2 ปิยะบุตร์ เป็นตัวแทน สพม.5(เดิม)นำเสนองานโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน (CIP) ตามแนวทางของ OECD ในการอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ข่าว 19/03/21
3 ปิยะบุตร์ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ข่าว 23/10/20
4 ปิยะบุตร์มอบทุนการศึกษา รวม 270 ทุน ข่าว 21/10/20
5 ปิยะบุตร์น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙ ข่าว 16/10/20
6 ปิยะบุตร์ร่วมกับ รพ.สต.โพนทอง ตรวจน้ำตาลในเลือด ข่าว 08/10/20
7 ปิยะบุตร์ ลดธงครึ่งเสา ถวายความอาลัย ข่าว 01/10/20
8 ปิยะบุตร์ พัฒนานักเรียนสู่การเป็นวิทยากรศูนย์การเรียนรู้ฯ ข่าว 26/09/20
9 ปิยะบุตร์ พัฒนาบุคลากรการทำแผน v3.3 ข่าว 26/09/20
รูปภาพข่าว