1016490398

ข้อมูลสมาชิก 1016490398
ชื่อสมาชิกในระบบ 1016490398
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ 1016490398
ชื่อ - นามสกุล
บ้านข่อยวิทยา
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036785618
อีเมล์ 1016490398@pracharath.ac.th
เว็บไซต์
ไม่ระบุ
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา ประกาศเจตจำนงสุจริต ข่าว 26/09/20
รูปภาพข่าว