1016490397

ข้อมูลสมาชิก 1016490397
ชื่อสมาชิกในระบบ 1016490397
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ 1016490397
ชื่อ - นามสกุล
พระนารายณ์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
036413111
อีเมล์ 1016490397@pracharath.ac.th
เว็บไซต์
http://pranarai.ac.th/
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
โรงเรียนพระนารายณ์
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 พระนารายณ์ พิธีประกาศเกียรติคุณ ปละมอบเงินรางวัลPre pranarai ประจำปีการศึกษา 2/2563 ข่าว 22/03/21
2 พระนารายณ์ ติว O - Net นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2563 ข่าว 22/03/21
3 พระนารายณ์ แนะแนวโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ประจำปี 2564 ข่าว 22/03/21
4 พระนารายณ์ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ข่าว 22/03/21
5 พระนารายณ์การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ข่าว 16/03/21
6 พระนารายณ์ การประชุมข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๔ ข่าว 16/03/21
7 พระนารายณ์ การสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ ข่าว 16/03/21
8 พระนารายณ์ การทดสอบความรู้ทางวิชาการ (Pre Pranarai) ประจำปี 2564 ข่าว 25/02/21
9 พระนารายณ์ กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2564 ข่าว 25/02/21
10 พระนารายณ์ กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2564 ข่าว 11/02/21
รูปภาพข่าว