1015670170

ข้อมูลสมาชิก 1015670170
ชื่อสมาชิกในระบบ 1015670170
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ 1015670170
ชื่อ - นามสกุล
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0-3563-1733
อีเมล์ 1015670170@pracharath.ac.th
เว็บไซต์
www.tanti.ac.th
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
Tanti School
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
21 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ประชุมฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่าย และหัวหน้างาน ข่าว 13/05/21
22 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ข่าว 12/05/21
23 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ข่าว 12/05/21
24 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" มอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ม.3 และ ม.6 ข่าว 30/04/21
25 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" แจ้งปฏิทินการรับสมัครนักเรียนออนไลน์ ฉบับใหม่ ข่าว 26/04/21
26 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ยินดีต้อนรับข้าราชการครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ข่าว 11/04/21
27 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" จัดกิจกรรมสงกรานต์ รดน้ำดำหัวครูอาวุโส ข่าว 11/04/21
28 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ได้รับรางวัลประกวดคัดลายมือ ข่าว 11/04/21
29 วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ข่าว 09/04/21
30 วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” จัดตารางสอน ข่าว 09/04/21
รูปภาพข่าว