1015670170

ข้อมูลสมาชิก 1015670170
ชื่อสมาชิกในระบบ 1015670170
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ 1015670170
ชื่อ - นามสกุล
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
0-3563-1733
อีเมล์ 1015670170@pracharath.ac.th
เว็บไซต์
www.tanti.ac.th
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
Tanti School
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
11 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” แจ้งผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ (รอบสอง) ข่าว 28/05/21
12 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ข่าว 27/05/21
13 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ประชุมครูประจำเดือน ข่าว 27/05/21
14 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ข่าว 26/05/21
15 วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ ข่าว 24/05/21
16 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" รับสมัครนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2564 รอบ 2 ข่าว 23/05/21
17 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" แจ้งเรื่องการเปิดภาคเรียนและแนวปฏิบัติในการเรียนผ่านระบบออนไลน์ ข่าว 23/05/21
18 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" รับมอบตัวแบบออนไลน์ ข่าว 20/05/21
19 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" จัดเตรียมหนังสือเพื่อแจกนักเรียน ข่าว 20/05/21
20 วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ข่าว 13/05/21
รูปภาพข่าว