1015670164

ข้อมูลสมาชิก 1015670164
ชื่อสมาชิกในระบบ 1015670164
บทบาทสมาชิก webmaster  
รูปภาพของ 1015670164
ชื่อ - นามสกุล
ปาโมกข์วิทยาภูมิ
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
สังกัด
เบอร์โทรศัพท์
035661274
อีเมล์ 1015670164@pracharath.ac.th
เว็บไซต์
http://www.pamok.ac.th/
Line ID
ไม่ระบุ
Facebook
https://www.facebook.com/pamokwittayaphum
Twitter
ไม่ระบุ
Whatsapp ID
ไม่ระบุ
Instagram
ไม่ระบุ
Google drive
ไม่ระบุ
Dropbox
ไม่ระบุ
Youtube
ไม่ระบุ
ที่อยู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่ระบุ
บทความข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทเนื้อหา วันที่
1 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิจ่ายเงินให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) ข่าว 12/05/21
2 ยินดีกับนักเรียนที่ได้รับ ทุนเต็ม โครงการธรรมศาสตร์ ช้างเผือก ประจำปีการศึกษา 2564 ข่าว 12/05/21
3 รายงานการประเมินผลการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ของโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ จังหวัดอ่างทอง บล็อก 12/04/21
4 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ เข้ารับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษา ข่าว 09/03/21
5 ปาโมกข์วิทยาภูมิรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปี2563 ข่าว 09/03/21
6 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม “โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง" ข่าว 05/02/21
7 การมอบทุนการศึกษามูลนิธิครูดีของแผ่นดิน ข่าว 02/02/21
8 ปาโมกข์วิทยาภูมิรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ และประเมินสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ ด้านการศึกษา ข่าว 27/09/20
รูปภาพข่าว