โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง

โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม “โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง"
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ  โดยนายสุเทพ สังข์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ และฝ่ายบริหาร และคณะครู ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม “โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ” นำโดย นายสัมนาการณ์ บุญเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาสู่ “โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 
05/ก.พ./21 - อ่าน [505] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670164 - ที่มา: ปาโมกข์วิทยาภูมิ
Subscribe to โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง