โครงการติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

โครงการติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2563 รองกนิษฐา กสิผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการทรู ปลูกปัญญา 13 ปี แห่งการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืน ร่วมสร้างคนเก่ง และคนดีสู่สังคมไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งนักเรียน และครูผู้สอน โดยทรู ปลูกปัญญานำติวเตอร์ชื่อดังสอนเสริมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  มีความพร้อมเกิดทักษะในการทำแบบทดสอบ O - NET จัดโดยงานแนะแนว...
02/ธ.ค./20 - อ่าน [1,454] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โครงการติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 งานแนะแนว โรงเรียนปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมกับโรงเรียนกวดวิชาไดมอนด์เบรนด์ติวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา นำติวเตอร์ชื่อดัง นายเจมี่ เสนะวัต เอี้ยงสำอางค์ สอนเสริมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ และเพิ่มเติมเทคนิคในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งยังช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ดียิ่งขึ้น
05/ต.ค./20 - อ่าน [1,813] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
Subscribe to โครงการติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา