ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง

ปาโมกข์วิทยาภูมิรับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปี2563
วันที่ 4 มีนาคม 2564  โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ  โดยการนำของนายสุเทพ สังข์วิเศษ  ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน  รับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563  โดยมีนายสัมฤทธิ์  รงค์ทอง  เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ปีการศึกษา 2563
09/มี.ค./21 - อ่าน [447] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670164 - ที่มา: ปาโมกข์วิทยาภูมิ
Subscribe to ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   เศรษฐกิจพอเพียง