ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนปิยะบุตร์

ปิยะบุตร์ พัฒนานักเรียนสู่การเป็นวิทยากรศูนย์การเรียนรู้ฯ
โรงเรียนปิยะบุตร์ จัดอบรมพัฒนาและนักต่อยอดเพื่อการการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ด้วยหลักคิด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการอบรมก้าวแรกของเหล่าวิทยากรตัวน้อย ม.1 โดยมีพี่ ม.6 เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและร่วมถ่ายทอดกระบวนการการใช้หลักคิด  ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
26/ก.ย./20 - อ่าน [1,487] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490411 - ที่มา: ปิยะบุตร์
ปิยะบุตร์ พัฒนาบุคลากรการทำแผน v3.3
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนปิยะบุตร์ จัดอบรมการจัดทำแผนการเรียนรู้ version 3.3 เพื่อการการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ด้วยหลักคิด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับคณะครูใหม่ ครูอัตราจ้าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในวันที่29 สิงหาคม 25623
26/ก.ย./20 - อ่าน [1,158] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490411 - ที่มา: ปิยะบุตร์
Subscribe to ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนปิยะบุตร์