รับการประเมินและคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

รับการประเมินและคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563
วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 นายภาคิน กมุท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รับการประเมินและคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการ และผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมรับฟังการนำเสนอ และให้ข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งต่อนักเรียน และโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
19/ก.พ./21 - อ่าน [1,797] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
Subscribe to รับการประเมินและคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563