ทุนการศึกษา

การมอบทุนการศึกษามูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
นายสุเทพ สังข์วิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษา จำนวน ๒,๐๐๐  บาท ให้กับนายธัญพิสิษฐ์  น้อมสูงเนิน  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑  ที่ได้รับรางวัลเด็กดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน  โดยมูลนิธิครูดีของแผ่นดินเป็นผู้ประสานผู้มีกุศลจิตศรัทธา มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน  โดย คุณศรีจันทร์  ศรีจรูญ   เป็นผู้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิในครั้งนี้...
02/ก.พ./21 - อ่าน [556] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670164 - ที่มา: ปาโมกข์วิทยาภูมิ
Subscribe to ทุนการศึกษา