ตัวแทน “นักเรียนคนเก่ง” จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตัวแทน “นักเรียนคนเก่ง” จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (วิถีใหม่) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม 2563 และ 1 - 3 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
21/ต.ค./20 - อ่าน [1,435] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ตัวแทน “นักเรียนคนเก่ง” จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภายนอกสถานศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ โล่ และเงินรางวัล จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทโครงงานชีววิทยาและเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์...
15/ก.ย./20 - อ่าน [1,431] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
Subscribe to ตัวแทน “นักเรียนคนเก่ง” จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี