กิจกรรมลูกเสือ

ปิยะบุตร์ จัดกิจกรรม Day Camp
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนปิยะบุตร์ จัดกิจกรรม Day Camp   ทั้งนี้สืบเนื่องในจากสถานการณ์ COVID-19  ทางโรงเรียนจึงได้จัดเป็นค่ายพักแรมที่จัดในช่วงกลางวันเหมาะสำหรับเด็ก ๆที่ไม่ต้องไปค้างที่อื่นเนื่อง จุดประสงค์หลักคือต้องการให้เด็กมีการพัฒนาการด้านเรียนรู้การปรับตัว การฝึกความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความอดทน การทำงานเป็นกลุ่ม และฝึกการใช้ทักษะการเข้าค่ายพักแรมเบื้องต้น  15 มีนาคม  2564  
22/มี.ค./21 - อ่าน [1,625] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490411 - ที่มา: ปิยะบุตร์
Subscribe to กิจกรรมลูกเสือ