กิจกรรมค่าย MOTION GPAPHIC Camp

กิจกรรมค่าย MOTION GPAPHIC Camp
วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่าย MOTION GPAPHIC Camp ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีรองผู้อำนวยการรัศมิ์ชญาภา วัลย์วิริยะ รองผู้อำนวยการสุกัญญา วรรณโส รองผู้อำนวยการกนิษฐา กสิผล และคณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม
09/พ.ย./20 - อ่าน [1,287] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
Subscribe to กิจกรรมค่าย MOTION GPAPHIC Camp