กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน
วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ผู้บริหาร คณะครู และสภานักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย และปลูกฝังให้นักเรียนปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตย
12/มี.ค./21 - อ่าน [1,113] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
Subscribe to กิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน