แสวงหาวิทยาคม

แสวงหาวิทยาคม​ จัดงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายประสิทธิ์ รักงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมพัฒนากระบวนการสอน
06/มิ.ย./21 - อ่าน [1,000] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
แสวงหาวิทยาคมมอบประกาศนียบัตร
นายวัฒนชัย พันธ์ุพร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอ่างทองและประธานคณะกรรมการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จ.อ่างทอง มอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม อ.แสวงหา จ.อ่างทอง. วันที่ 9 เมษายน 2564 @#แสวงหาวิทยาคมสมศักดิ์ศรี สร้างศิษย์ดีมีความรู้เชิดชูค่า "สี่สิบแปดปี"ที่ผ่านการพัฒนา ล้วนก้าวหน้า...
09/เม.ย./21 - อ่าน [1,412] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
แสวงหาวิทยาคม จัดงานsport day
นายวัฒนชัย พันธ์ุพร ประธานคณะกรรมการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม นายประสิทธิ์ รักงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม นางสาวแก้วตา ม่วงวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม พร้อมคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมกีฬา "Sport Day" ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ณ อาคารสนามกีฬา ภายในโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม เพื่อสร้างความสามัคคีและสร้างความมีน้ำใจนักกีฬาให้กับนักเรียน
25/มี.ค./21 - อ่าน [1,370] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
แสวงหาวิทยาคมจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือประจำปีการศึกษา2563
นายประสิทธิ์ รักงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม นางสาวแก้วตา ม่วงวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียน  แสวงหาวิทยาคม พร้อมด้วยข้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมการเข้าต่ายลูกเสือเนตรนารีและยุวกาชาด ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ณ.โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม
22/มี.ค./21 - อ่าน [1,209] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
แสวงหาวิทยาคม จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้สุขภาพจิตและความเข้มเเข็งในวัยเรียน
นายประสิทธิ์ รักงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม นางสาวแก้วตา ม่วงวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม พร้อมด้วยคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมการอบรมส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพจิต และ ความเข้มแข็งทางใจ ในวัยเรียน และวัยรุ่น ให้กับนักเรียน โดยได้รับความรู้จากวิทยากรเขตสุขภาพที่ 4 สาธารณสุข โรงพยาบาลแสวงหา และ โรงพยาบาลศรีธัญญา เมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคารวิทย์นิเวศน์ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม...
21/มี.ค./21 - อ่าน [1,404] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
แสวงหาวิทยาคม"จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน" (O-NET) ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา2563
โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จัดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ( O-NET ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 ศน.จตุพร ยาคำบรรจงแก้ว และ ศน.นภัทร  สังข์ทอง ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม โดยมี นายประสิทธิ์ รักงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม ประธานสนามสอบ ให้การต้อนรับและการดำเนินการสอบครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดี
15/มี.ค./21 - อ่าน [1,253] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
แสวงหาวิทยาคม จัดกิจกรรม ค่ายเพิ่มศักยภาพผู้นำเยาวชน
นายประสิทธิ์ รักงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม นางสาวแก้วตา ม่วงวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน วันที่ 6 มีนาคม 2564 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 โดยคณะวิทยากรจากคนเมืองสิงห์ มาร่วมพัฒนาให้ผู้นำเยาวชนของโรงเรียนในครั้งนี้
06/มี.ค./21 - อ่าน [1,402] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
แสวงหาวิทยาคมร่วมแสดงความยินดี
นายประสิทธิ์ รักงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม นางสาวแก้วตา ม่วงวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหารโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนายบรรจบ เฉลยมรรค ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" วันที่ 1 มีนาคม 2564
01/มี.ค./21 - อ่าน [1,067] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
แสวงหาวิทยาคม แข่งขันบรรยายธรรม
นายประสิทธิ์ รักงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม นางสาวแก้วตา ม่วงวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดบรรยายธรรมะเนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ปริมณฑล วัดขุนอินทประมูล จังหวัดอ่างทอง โดยผลการแข่งขันวันนี้ มัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอริสา ปุสสปัญโญ ม.5/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่...
26/ก.พ./21 - อ่าน [957] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม
แสวงหาวิทยาคม มอบรางวัลงานสัปดาห์ห้องสมุด
นายประสิทธิ์  รักงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม นางสาวแก้วตา ม่วงวิเศษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม นายสมชาย  ขจรศักดิ์ชัย หัวหน้าฝ่ายงบประมาณและบุคคล และคณะครู นักเรียน ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปี 2563 เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้จัดพิธีมอบรางวัล 1. ประกวดแต่งคำขวัญห้องสมุด ระดับชั้นม.ต้นและม.ปลาย 2. ประกวดวาดภาพระบายสีห้องสมุดแสวงหาวิทยาคม ระดับชั้นม.ต้นและม.ปลาย   
19/ก.พ./21 - อ่าน [1,479] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670168 - ที่มา: แสวงหาวิทยาคม

หน้า

Subscribe to แสวงหาวิทยาคม