เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯลพบุรี

เฉลิมพระเกียรติฯ ลพบุรี คว้ารางวัลการแข่งขันโครงงานคอมพิวเตอร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์ฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน สาขาคอมพิวเตอร์ ชื่อโครงงาน "การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดิจิทัล Let'Grow" ผู้จัดทำโครงงาน...
26/ก.ย./20 - อ่าน [1,486] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490407 - ที่มา: เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯลพบุรี
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูประจำการหอพักนอน ชาย
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูประจำการหอพักนอน ชาย   รายละเอียดตามเอกสารแนบ
10/ส.ค./20 - อ่าน [1,668] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯลพบุรี
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำการหอพักนอนหญิง
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำการหอพักนอนหญิง
27/มิ.ย./19 - อ่าน [2,773] - ความคิดเห็น [0] - โดย: admin - ที่มา: เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯลพบุรี
ขอเชิญส่งบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วม “โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้าน STEM Education ด้วยหุ่นยนต์ Lego EV3”
ขอเชิญส่งบุคลากรและนักเรียนเข้าร่วม “โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้าน STEM  Education ด้วยหุ่นยนต์ Lego EV3”              เนื่องด้วยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมกับ บริษัท แกมมาโก้  (ประเทศไทย)จำกัด ได้มีโครงการความร่วมมือในการจัด “โครงการอบรมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้าน STEM Education ด้วยหุ่นยนต์ Lego EV3” ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ...
30/พ.ค./18 - อ่าน [2,756] - ความคิดเห็น [0] - โดย: srina_lb - ที่มา: เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯลพบุรี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร
ประกาศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี   ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ ...
16/มี.ค./16 - อ่าน [2,501] - ความคิดเห็น [0] - โดย: srina_lb - ที่มา: เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯลพบุรี
ลูกเสือ-เนตรนารี ศรีนครินทร์ สวนสนามปฏิญาณตนเป็นพลเมืองดีวันลูกเสือแห่งชาติ
 1 กรกฎาคมของทุกปี ถือเป็นวันสำคัญของชาวลูกเสือไทย เพราะตรงกับวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ          วันที่ 2 กรกฎาคม 2558  นายสมเกียรติ  ชมภูนุช  รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2558 ณ บริเวณสนามหน้าเสาธงโรงเรียน โดยมีผู้กำกับและรองผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรม 
03/ก.ค./15 - อ่าน [4,507] - ความคิดเห็น [0] - โดย: srina_lb - ที่มา: เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯลพบุรี
พิธีไหว้ครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯลพบุรี
พิธีไหว้ครู ประจำปี 58   โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี วันที่ 18 มิถุนายน 2558 
21/มิ.ย./15 - อ่าน [4,983] - ความคิดเห็น [0] - โดย: srina_lb - ที่มา: เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯลพบุรี
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน
กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี  
21/มิ.ย./15 - อ่าน [5,195] - ความคิดเห็น [0] - โดย: srina_lb - ที่มา: เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯลพบุรี
พิธีไหว้ครู ศรีนครินทร์ 58
พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2558 ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
21/มิ.ย./15 - อ่าน [3,723] - ความคิดเห็น [0] - โดย: srina_lb - ที่มา: เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯลพบุรี
กิจกรรมทำวัตรเย็น
ภาพกิจกรรมทำวัตรเย็น : โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ วันที่ 9 มิถุนายน 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวรเทพ หอมจันทร์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดขาว ช่วงเย็นร่วมกิจกรรมทำวัตรเย็น เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและเพื่อร่วมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามสืบไป 
10/มิ.ย./15 - อ่าน [3,781] - ความคิดเห็น [0] - โดย: srina_lb - ที่มา: เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯลพบุรี

หน้า

Subscribe to เฉลิมพระเกียรติสมเด็จฯลพบุรี