อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

อบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบประวัติศาสตร์ชาติไทย มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทย และเข้าใจการดำเนินงานด้านจิตอาสาตามแนวพระราชปณิธาณของในหลวงรัชกาลที่ 10
25/ส.ค./20 - อ่าน [1,119] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
วันพฤหัสบดีที่ 20 และวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน The genius program โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหานักเรียนร่วมกัน และสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง ซึ่งทางโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้ดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่อง  
24/ส.ค./20 - อ่าน [1,074] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563 ท่านเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา โดยมีฝ่ายบริหาร ครูเก่า ศิษย์เก่า คณะครู และผู้มีเกียรติ ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน จำนวน 206 ทุน เป็นเงิน 429,000 บาท ณ หอประชุมอาคาร 6 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
19/ส.ค./20 - อ่าน [1,243] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รับการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของโรงเรียนมัธยมศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โดยได้รับข้อเสนอแนะและคำติชมจากคณะกรรมการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการดำเนินงานของโรงเรียนต่อไป
18/ส.ค./20 - อ่าน [1,235] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563
วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" โดยมีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ และมีการแข่งขัน The Repper ลูก อ.ป.ว. อีกด้วย
18/ส.ค./20 - อ่าน [1,117] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 นักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมพิธีไหว้ครู “น้อมจิตวันทา บูชาครู” เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของครู และแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของครูโดยตรง  
13/ส.ค./20 - อ่าน [1,144] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา
วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 รองผู้อำนวยการบุญชู รักญาติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา โดยมีฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกันถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญ  
11/ส.ค./20 - อ่าน [1,634] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
กิจกรรม “เสบียงบุญ” ถวายสังฆทานในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2563
วันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2563 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดกิจกรรม “เสบียงบุญ” ถวายสังฆทานในเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 โดยมีคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม อาคาร 6 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
05/ส.ค./20 - อ่าน [1,268] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 กลุ่มสาระ   การเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อระลึกถึงคุณค่า และความสำคัญของภาษาไทย โดยมีการแข่งขันทักษะความรู้ด้านภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาษาไทย อันเป็นมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไป
05/ส.ค./20 - อ่าน [1,533] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อ.ป.ว.กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา พร้อมฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคล และในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายบริหาร และคณะครู ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง บริเวณสนามหน้าศาลากลางอ่างทอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ...
05/ส.ค./20 - อ่าน [1,254] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

หน้า

Subscribe to อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม