อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

ตัวแทน “นักเรียนคนเก่ง” จากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภายนอกสถานศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ โล่ และเงินรางวัล จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทโครงงานชีววิทยาและเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์...
15/ก.ย./20 - อ่าน [1,251] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
รับการประเมินนักเรียนเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563 นายภาคิน กมุท นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รับการประเมินและคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมรับฟังการนำเสนอและให้ข้อแนะนำอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งต่อนักเรียนและโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม สำหรับการดำเนินงานในครั้งต่อ ๆ ไป
10/ก.ย./20 - อ่าน [1,250] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
วง MK หิวครับ จากชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันประกวดดนตรี Duo folksong AMC at แต้ไนท์มาร์เก็ต ครั้งที่ 1
03/ก.ย./20 - อ่าน [1,259] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ผลการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดอ่างทอง
รายงานผลการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดอ่างทอง ของโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. การแข่งขัน teen dancercise รุ่น pre teenage ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 2. การแข่งขัน teen dancercise รุ่น teenage ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 3. การแข่งขันชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 4. การแข่งขันเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ตัวแทนจังหวัดไปแข่งต่อระดับภาคกลางและภาคจะวันออก จำนวน 8 คน...
02/ก.ย./20 - อ่าน [1,282] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม2563 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้รับเกียรติจากวิทยากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง มาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 4 เกี่ยวกับการรู้ทันภัยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา รับทราบพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น มีพฤติกรรมที่ปลอดภัยจากการท้องก่อนวัยอันควร...
01/ก.ย./20 - อ่าน [1,352] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2563
วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2563 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นสนามสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุ  และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 วิชาเอกสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และวิชาเอกคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้บริหาร บุคลากร และคณะครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม...
30/ส.ค./20 - อ่าน [1,227] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2563 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเปิดสารานุกรม การแข่งขันหมากฮอส และการประกวดภาพถ่าย ณ ห้องสมุดโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
28/ส.ค./20 - อ่าน [1,305] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
พิธีมอบเข็มและเกียติบัตรให้สภานักเรียนให้กับคณะกรรมการนักเรียน
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา พร้อมด้วยฝ่ายบริหารโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ที่อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม อีกทั้งยังได้มอบเข็มสภานักเรียนให้กับคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ที่ได้อาสาเข้ามาพัฒนาโรงเรียนของเราให้ก้าวหน้าอย่างรอบด้าน
27/ส.ค./20 - อ่าน [1,465] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี จัดโดยสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
27/ส.ค./20 - อ่าน [1,257] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบทุนการศึกษา
วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง / ประธานแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดอ่างทอง พร้อมคณะกรรมการทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปภัมภ์ ประจำจังหวัดอ่างทอง ออกตรวจเยี่ยม และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กชายทาวิชญ์​ ช้างมณี​ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
26/ส.ค./20 - อ่าน [1,438] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

หน้า

Subscribe to อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม