อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

พิธีเปิดกิจกรรมวันชาติจีน ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดพิธีเปิดกิจกรรมวันชาติจีน ประจำปี 2563 โดยมีกิจกรรมตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 ได้แก่ แข่งขันขัดลายมือภาษาจีน แข่งขันประกวดร้องเพลงจีน แข่งขันวาดรูปโดยใช่พู่กัน และแข่งขัน E-sport เกม Tom Jurry : Chase
05/ต.ค./20 - อ่าน [1,525] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โครงการติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 งานแนะแนว โรงเรียนปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมกับโรงเรียนกวดวิชาไดมอนด์เบรนด์ติวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา นำติวเตอร์ชื่อดัง นายเจมี่ เสนะวัต เอี้ยงสำอางค์ สอนเสริมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ และเพิ่มเติมเทคนิคในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งยังช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้ดียิ่งขึ้น
05/ต.ค./20 - อ่าน [1,815] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
แสดงความยินดีกับการบรรจุแต่งตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับนายเสถียร นพพิทักษ์ นายณฐพร หลากสุขถม นายนพดล ชาวนาผล นายปราโมทย์ อ่อนละม้าย และนางสาวสิริรักษ์ นักดนตรี ครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เนื่องในโอกาสที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  
30/ก.ย./20 - อ่าน [1,740] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 พันเอกดุสิต ประพฤติดีพร้อม เสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์ฝึกโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
30/ก.ย./20 - อ่าน [1,543] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งาน ชม ช็อป สินค้าท้องถิ่น เที่ยวฟินฟิน @ ขุนอินทประมูล
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 นายธนาเดช เจริญการณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/11 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จากชมรม TO BE NUMBER ONE ได้รับรางวัล    รองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งาน ชม ช็อป สินค้าท้องถิ่น เที่ยวฟินฟิน @ ขุนอินทประมูล ณ วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
28/ก.ย./20 - อ่าน [1,359] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
กิจกรรมวันสันติภาพสากล ประจำปี 2563
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา พร้อมคณะครู และนักเรียน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่านสารสันติภาพ และสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที ในช่วงเข้าแถวเคารพธงชาติตอนเช้า เนื่องในวันสันติภาพสากล 2563 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...
25/ก.ย./20 - อ่าน [1,395] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
กิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการ (ประกวด Cover Dance) “ร้อง เล่น เต้น นำ ทำมาหากิน”
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Cover Dance โครงการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬานันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา กิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการ (ประกวด Cover Dance) “ร้อง เล่น เต้น นำ ทำมาหากิน” ในวันพุธ ที่ 24 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี” โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
23/ก.ย./20 - อ่าน [1,628] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
พิธีเปิดกิจกรรม A.P.W. ART EXITIBITION 2020
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม  จัดนิทรรศกาลศิลปะนักเรียน (พิพิธทัศนานาฏะดนตรีศิลป์) A.P.W. ART EXITIBITION 2020 โดยมีการแสดงผลงาน ทัศนศิลป์ ดนตรีนาฎศิลป์ ให้กับคณะครู นักเรียน และผู้ร่วมงาน ร่วมรับชม
22/ก.ย./20 - อ่าน [1,364] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
การแข่งขันทักษะวิชาภาษาไทยหัวข้อ “ ศิลป์ภาษาชาติ ศาสตร์ภาษาไทย ” วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2563
  วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2563 การแข่งขันทักษะวิชาภาษาไทย หัวข้อ “ศิลป์ภาษาชาติ ศาสตร์ภาษาไทย ” ได้แก่ การแข่งขันเรียงความ การแข่งขันคัดลายมือ การแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ และการแข่งขันแต่งคำประพันธ์
22/ก.ย./20 - อ่าน [1,428] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ผลงานนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE
วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ( TO BE NUMBER ONE IDOL ) และได้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าแข่งขันต่อในระดับภูมิภาค, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชมรม TO BE NUMBER ONE และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE รุ่น Pre Teenage และ รุ่น Teenage
15/ก.ย./20 - อ่าน [1,433] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

หน้า

Subscribe to อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม