อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยมีวงโยธวาทิตโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมนำขบวน
16/ธ.ค./20 - อ่าน [1,520] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ปฐมนิเทศให้แก่ครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง และครูบรรจุใหม่
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ดำเนินการจัดการปฐมนิเทศให้แก่ครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง และครูบรรจุใหม่ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรจังหวัดอ่างทอง (ห้องโสต) อาคาร 5 ชั้น 2 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
16/ธ.ค./20 - อ่าน [1,530] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
กิจกรรม NIHONSAI 2020
วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรม NIHONSAI 2020 ของนักเรียนห้องเรียนโครงการพิเศษ FLP สายภาษาญี่ปุ่น โดยกิจกรรมของนักเรียน ได้แก่ การประกวด Cosplay การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปประเทศญี่ปุ่น การแข่งขัน Nihongo Singing Contest การจัดบูธสอนทำเครื่องรางญี่ปุ่น (omamori) บูธ Gashapon บูธ Sushi Syefu (สอนทำซูชิ) บูธ Sadou & Dango (สอนชงชาญี่ปุ่น และทำดังโงะ)...
15/ธ.ค./20 - อ่าน [1,321] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ฝ่ายบริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาท่านมงคลธร บัวประทุม ผู้ทรงคุณวุฒิ กตปน. ศึกษานิเทศก์ จตุพร ยาคำบรรจงแก้ว และ ศึกษานิเทศก์ นภัทร์ สังข์ทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เพื่อประเมิน นิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
15/ธ.ค./20 - อ่าน [1,438] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
มอบเกียรติบัตรให้ครูดี ไม่มีวันลา 2563
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้ครูดี ไม่มีวันลา จำนวน 14 คน ตามปีงบประมาณ 2563  
15/ธ.ค./20 - อ่าน [1,299] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ ครั้งที่ 3/2563
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสมาคม ฯ ครั้งที่ 3/2563 เพื่อปรึกษาหารือและวางแผน การดำเนินงานของสมาคม ณ ห้องบูรณาการ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม โดยมีจุดมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ลูก อ.ป.ว. ทุกคน
09/ธ.ค./20 - อ่าน [1,232] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีฝ่ายบริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ร่วมกิจกรรม
04/ธ.ค./20 - อ่าน [837] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ค่ายพหุภาษา (ภาษาญี่ปุ่น)
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 รองกนิษฐา กสิผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพหุภาษา (ภาษาญี่ปุ่น) ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษภาษาต่างประเทศ FLP นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น ได้ฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นในสถานการณ์จริง ทางด้านภาษาและวัฒนธรรม และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในอนาคตต่อไป
02/ธ.ค./20 - อ่าน [1,256] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โครงการติวเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2563 รองกนิษฐา กสิผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานเปิดโครงการทรู ปลูกปัญญา 13 ปี แห่งการสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมอย่างยั่งยืน ร่วมสร้างคนเก่ง และคนดีสู่สังคมไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งนักเรียน และครูผู้สอน โดยทรู ปลูกปัญญานำติวเตอร์ชื่อดังสอนเสริมในรายวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6  มีความพร้อมเกิดทักษะในการทำแบบทดสอบ O - NET จัดโดยงานแนะแนว...
02/ธ.ค./20 - อ่าน [1,455] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
เสริมสร้างพัฒนาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาวินัยของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความจำเป็นในการบริหารงานและปฏิบัติงานภายในสถานศึกษา มีวิทยากร ได้แก่ นายดิลก พัฒน์วิชัยโชติ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ บรรยายเรื่องกฎหมายและวินัยข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีรองผู้อำนวยการรัศมิ์ชญาภา วัลย์วิริยะ รองผู้อำนวยการสุกัญญา วรรณโส รองผู้อำนวยการกนิษฐา กสิผล และคณะครู...
01/ธ.ค./20 - อ่าน [1,355] - ความคิดเห็น [0] - โดย: autaporn - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

หน้า

Subscribe to อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม