อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

โครงการอบรมขยายเครือข่ายสมาชิกศอ.ปสย.ขับเคลื่อนกิจกรรมต้นไม้แห่งความดีในพื้นที่ภาค 1
โครงการอบรมขยายเครือข่ายสมาชิกศอ.ปสย.ขับเคลื่อนกิจกรรมต้นไม้แห่งความดีในพื้นที่ภาค 1
08/มิ.ย./15 - อ่าน [3,918] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ทำบุญวัดโพธิ์ร้าง
ทำบุญวัดโพธิ์ร้าง และพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ภายในโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม และท่าน ผอ.ได้มอบของขวัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับลูกจ้างเนื่องในวันสงกรานต์
11/เม.ย./15 - อ่าน [4,791] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
คณะครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมเข้าร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารี
คณะครู โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมเข้าร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชกุมารี
02/เม.ย./15 - อ่าน [4,960] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
30/มี.ค./15 - อ่าน [4,412] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมชนะเลิศประกวดสื่อสร้างสรรค์ค่านิยม ๑๒ ประการ สำนักงานวัฒนธรรมจ้งหวัดอ่างทอง
รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมชนะเลิศประกวดสื่อสร้างสรรค์ค่านิยม ๑๒ ประการ ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น สำนักงานวัฒนธรรมจ้งหวัดอ่างทอง รางวัลชนะเลิศชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชมเชยชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และรางวัลรองชนะเลิศชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
30/มี.ค./15 - อ่าน [4,063] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ยินดีต้อนรับครูใหม่สู่รั้ว อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ยินดีต้อนรับครูใหม่ทั้งสองท่านคือ คุณครูวัชรพันธุ์ เขียวเอี่ยม เอกสังคม และคุณครูน้ำเพชร แจ่มทอง สู่รั้ว อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
16/มี.ค./15 - อ่าน [5,273] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมนำชีวิต
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมนำชีวิต โดยกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม วันจันทร์ที่ 9 - 10 มีนาคม 2558 ณ วัดจันทร์ ตำบลท่าพระ อำเภอโพธิ์ทอง  จังหวัดอ่างทอง
10/มี.ค./15 - อ่าน [4,942] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
(English camp)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ (English camp) เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากการฝึกทักษะภาษากับเจ้าของภาษา ในวันที่ 3-4 มีนาคม 2558 ณ อุ่นเรือนรีสอร์ท จ.นครนายก
05/มี.ค./15 - อ่าน [4,579] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ กระติกน้ำเอนกประสงค์ ในรายการ "5 เช้า ข่าวใหญ่" ช่อง 5
ด.ช.นิติภูมิ ปรีชาชวลิต ด.ช.ภูชิสส์ ใจผ่อง ด.ช.พชรพล สว่างเนตร พร้อมครูผู้ควบคุม นายวิทวัฒน์ สีลาด นำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ กระติกน้ำเอนกประสงค์ ในรายการ "5 เช้า ข่าวใหญ่" ช่อง 5
03/มี.ค./15 - อ่าน [5,598] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รับมอบประกาศเกียรติคุณ
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รับมอบประกาศเกียรติคุณ เป็นโรงเรียนดีเด่น ด้านการส่งเสริมจริยธรรม จากผู้ตรวจการแผ่นดิน 
27/ก.พ./15 - อ่าน [4,846] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

หน้า

Subscribe to อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม