อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66. (สาขาศิลปะ)
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับที่ 1 การแข่งขันภาพไทยประเพณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 วันที่ 30 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี นักเรียนที่เข้าแข่งขัน -นายภัทรดนัย เสริมดี นักเรียนชั้น ม.5/4 คุณครูสาขาศิลปะผู้ฝึกสอนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม -นายธนภณ วัฒนจรัส -นายศิริชัย ใหญ่มาก
01/ก.พ./17 - อ่าน [11,593] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
เข็มภาคภูมิแผ่นดินไทย
นางสาวพรรษรัตน์ พรมมินทร์ (ครูเล็ก) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์ วิทยาคม จ.อ่างทอง ได้รับเข็มภาคภูมิแผ่นดินไทย จากโครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย โดยส่งรูปภาพวัดขุนอินทประมูล เข้าร่วมโครงการประกวด และภาพอุโมงค์ต้นไม้ ในค่ายพิบูลสงคราม จ.ลพบุรี จนได้รับคัดเลือกให้เป็นที่ 1 ในจำนวนผู้ส่งภาพเข้าประกวด จำนวน แสนกว่าคน
24/ม.ค./17 - อ่าน [4,096] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
วันครู ครั้งที่ 61
คณะครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รวมพลังเข้ากิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 61 วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
16/ม.ค./17 - อ่าน [3,882] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
เด็กชายประทีป ช่วงชู
เด็กชายประทีป ช่วงชู ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านคุณธรรม จริยธรรม จากคณะกรรมการการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 คุณครูที่ส่งเข้าร่วมโครงการ คือ ครูเรไร แจ่มกระจ่าง และคุณครูวชรวุฒิ ศรีเคลือบ
11/ม.ค./17 - อ่าน [3,642] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ทำบุญวัดโพธิ์ร้าง
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ทำบุญวัดโพธิ์ร้าง ในวันที่ 8 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. โดยมีคณะครูต่างร่วมกันทำบุญอย่างพร้อมเพรียง
08/เม.ย./16 - อ่าน [4,625] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ค่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนร.ห้องเรียนพิเศษ The genius program
ค่ายส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนร.ห้องเรียนพิเศษ The genius program ณ มิลฟอด พาราไดซ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันต์
05/ก.ค./15 - อ่าน [3,686] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
          ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เพื่อปรึกษาการดำเนินงานของโรงเรียนอย่างโปร่งใส และแจ้งความก้าวหน้าในการดำเนินการสร้างโรงอาหารใหม่ และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
05/ก.ค./15 - อ่าน [3,821] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ท่านรองสมศรี เฉลยมนต์ ร่วมกับคณะครูปรึกษาหารือเกี่ยวกับ PISA
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ท่านรองสมศรี เฉลยมนต์ได้ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ PISA เพื่อจัดให้มีการติวให้นักเรียนได้มีประสิทธิภาพในการทำข้อสอบ โดยแบ่งตามกลุ่มสาระ
03/ก.ค./15 - อ่าน [4,534] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
แนะนำครูใหม่ สู่รั้วอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ชื่อ     นางสาวนฤมล  สุทนต์ จบการศึกษา ปริญญาโท  ค.ม. (ครุศาสตร์มหาบัณฑิต) การจัดการการเรียนรู้ (วิชาภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                   ปริญญาตรี  ศศบ. (ศิลปศาสตร์บัณฑิต) มนุษย์ศาสตร์ วิชาเอก ภาษาอังกฤษ วิชาโท ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง                   ทุน -  ฝึกอบรมครูสอนภาษาญี่ปุ่น...
02/ก.ค./15 - อ่าน [4,930] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก บริเวณหน้าเสาธงมีคณะครูเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง และพร้อมใจกันใส่เสื้อม่วงอย่างพร้อมเพรียง
29/มิ.ย./15 - อ่าน [3,705] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

หน้า

Subscribe to อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม