อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

แนะนำท่านรองคนใหม่
1. ชื่อ  นายพิเชฐ  เกษวงษ์ 2. ประวัติการทำงาน   - พ.ศ. 2545 อาจารย์ 1รร.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ   - พ.ศ. 2549 ครู รร. วัดราษฎรบำรุง จ.ปทุมธานี   - พ.ศ. 2553 ครู รร. หนองน้ำส้มวิทยาคม จ.พระนครศรีอยุธยา   - พ.ศ. 2558 รองผู้อำนวยการ รร.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา   - พ.ศ. 2560 รองผู้อำนวยการ รร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม   3. ผลงาน   - ครูดีศรีอุทัย   - หนึ่งแสนครูดี...
08/เม.ย./17 - อ่าน [4,423] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ประเพณีสรงน้ำพระ วัดโพธิ์ร้าง
วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ทางโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้จัดกิจกรรมสรงน้ำพระและทำบุญบ้านพักครู เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับคณะครู คุณครูจำนวนมากต่างนำ อาหาร กับข้าว และขนมหวานมาร่วมกันทำบุญอย่างเนืองแน่น อีกทั้งในโอกาสนี้ ยังได้ถือเป็นการพบปะกันระหว่างครูเก่าและครูใหม่ ถือโอกาสขอพร ขอขมากันไปด้วย และในตอนเที่ยงต่างร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน   
07/เม.ย./17 - อ่าน [3,759] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ยินดีต้อนรับท่านรองคนใหม่และคุณครูคนใหม่
                 คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้ต้อนรับรองผู้อำนวยการพิเชฐ เกษวงษ์ จากโรงเรียนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมกับต้อนรับครูปรวรรณ คารวะวิชัย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์(เคมี) จากโรงเรียนบัวแก้วเกสร จังหวัดปทุมธานี และครูวันเพ็ญ ฉัตรรัตนสกุล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย...
06/เม.ย./17 - อ่าน [4,579] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
แข่งขันโครงการตอบปัญหารัฐศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการตอบปัญหารัฐศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รอบรองชนะเลิศ) ระดับประเทศครั้งที่ 5 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1.นายณัฐพงษ์ พรมพิทักษ์ 2.นายวันชัย สุวรรณหงษ์ 3.นางสาว ชลฤทัย สีสด 4.นางสาวศศธร คดีธรรม ครูผู้ฝึกซ้อม : นายวัชรพันธ์ เขียวเอี่ยม นางสาวสุมาลี คำสว่าง
23/มี.ค./17 - อ่าน [4,428] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
แข่งขันรายการเวทีคนเก่ง
ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม  สามารถเอาชนะโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา จ.นครปฐม  จากการแข่งขันรายการเวทีคนเก่ง ด้วยคะแนน 620 ต่อ 535 คะแนน  และนับเป็นคะแนนสูงสุดตั้งแต่ที่รายการเคยทำการแข่งขันมา นักเรียนที่เข้าแข่งขัน -นางสาวชลฤทัย สีสด -เด็กหญิงอัสมา รัศมีนา ครูผู้ควบคุม -นางสาวศศิธร คนชม
23/มี.ค./17 - อ่าน [4,141] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
เด็กเก่งอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมวันนี้
เก่งที่สุดในจังหวัดอ่างทอง!!! นักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมมีคะแนนสอบ O-NET  สูงที่สุดในจังหวัดอ่างทอง มากถึง 5 รายวิชา -วิชาภาษาไทย   น.ส.อารียา ศรีปลั่ง (ม. 6/5) คะแนน 90.50 -วิชาสังคมศึกษา   น.ส.อารียา ศรีปลั่ง (ม. 6/5) คะแนน 67.00 -วิชาภาษาอังกฤษ   น.ส.ณัฐนรี สมภาค (ม. 6/5) คะแนน 86.25 -วิชาคณิตศาสตร์   นายฤชุกร ฉันท์แต่ง (ม. 6/5) คะแนน 92.50 -วิชาวิทยาศาสตร์   ...
23/มี.ค./17 - อ่าน [4,041] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 มีโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ กิจกรรมปลูกจิตสำนึก เทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2560 ซึ่งนำโดย พลโทสนธิชัย ธนูสิงห์และคณะได้ให้ความรู้เกี่ยวกัน การสูญเสียประเทศชาติ นักเรียนเข้าร่วมรับฟังจำนวน 900 คน ณ หอประชุม อาคาร 6 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม โดยท่านผู้อำนวยการวินัย อินทรสวัสดิ์ และคณะครูที่เกี่ยวข้อง
09/ก.พ./17 - อ่าน [4,104] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดศิลปกรรมแห่งชาติ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด” ในโครงการ : ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ ในวันที่ 22 มกราคม 2560 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี นางสาว นรีกานต์ นันตีสู้ ชั้น ม.4/7 ครูผู้ฝึกสอน 1. ครูธนภณ วัฒนจรัส 2. ครูสิริชัย ใหญ่มาก 3. ครูอลงกรณ์ จันทรวิภาค กลุ่มสาระวิชาศิลปะ (สาระทัศนศิลป์) ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย...
03/ก.พ./17 - อ่าน [5,154] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1
โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 เหรียญทอง "การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 66 วันที่ 31 มกราคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี นักเรียนที่เข้าแข่งขัน  -นายจิรภัทร อินทร์เอี่ยม นักเรียนชั้น ม.4/2 -นางสาวประทุมรัตน์ สิทธิกัน นักเรียนชั้น ม.4/4 -นางสาวสโรชา ศิริวารินทร์ นักเรียนชั้น ม.6/3...
03/ก.พ./17 - อ่าน [6,346] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
การแข่งขันเล่านิทาน
รายงานผลการแข่งขันเล่านิทาน ของนักเรียนเรียนร่วม ผู้เข้าแข่งขันคือ  ด.ญ.พนิดา อดิศักดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/11 : ซึ่งทำการฝึกซ้อมโดยคุณครูอลงกรณ์   จันทรวิภาค 
01/ก.พ./17 - อ่าน [4,080] - ความคิดเห็น [0] - โดย: chonlapat - ที่มา: อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

หน้า

Subscribe to อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม