สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"

สิงหพาหุฯ...รับการแนะแนว
นักเรียนโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อและให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทาง การศึกษา (กสศ.) โดยวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น.
18/ก.พ./21 - อ่าน [262] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...ประชุมพร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" และคณะครูได้ร่วมกิจกรรมการประชุมประเดือนกุมภาพันธ์ 2564 พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาแบบบูรณาการร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี นำโดยนายนพดล สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรีและคณะ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น.
18/ก.พ./21 - อ่าน [292] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ..โรงเรียนปลอดขยะ
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ได้จัดกิจกรรมการประกวดการจัดป้ายนิเทศและการประกวดคำขวัญ ในกิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อกระตุ้นรณรงค์ เสริมสร้างจิตสำนีึกและความรู้ ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้นักเรียนให้ความสนใจในกิจกรรมเป็นอย่างดี  
18/ก.พ./21 - อ่าน [378] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...ปรับปรุงสนามวู้ดบอล
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ปรับปรุงสนามวู้ดบอล เพื่อความพร้อมในการให้บริการแก่ผู้ที่ใช้สนามในการฝึกซ้อมกีฬาวู้ดบอล 
04/ก.พ./21 - อ่าน [312] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...รับการนิเทศการสอนออนไลน์
ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครู ร่วมรับการนิเทศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (Covid-19) จากศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 8.30 น.
04/ก.พ./21 - อ่าน [280] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...ร่วมประชุม
ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564
04/ก.พ./21 - อ่าน [300] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ สัมพันธ์ชุมชน
คณะครูและนักเรียนวงดุริยางค์โรงเรียสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ร่วมพิธีฌาปนกิจศพคุณตาพล น้ำรัก คุณตาของครูวราภรณ์ ทรงเจริญ ครูโรงเรียนสิงหพาหุฯ ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
04/ก.พ./21 - อ่าน [294] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
งานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน
ผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรี ชาญชัย กาศักดิ์ พร้อมทั้งคณะครูโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ร่วมงานสดุดีวีรชนค่ายบางระจัน ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันที่ได้ต่อสู้กับกองทัพพม่าจนสิ้นกำลังและพ่ายแพ้แก่พม่าเมื่อวันแรม ๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีจอ พ.ศ. ๒๓๐๙ ณ บริเวณวัดโพธิ์เก้าต้นและอุทยานวีรชนค่ายบางระจัน ตำบลค่ายบางระจัน 
04/ก.พ./21 - อ่าน [314] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ รับรางวัลประชาสัมพันธ์
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" รับเกียรติบัตรรางวัลในการให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)
21/ม.ค./21 - อ่าน [325] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ประชุมทีมบริหารการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน
ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" พร้อมทั้งคณะครูทีมบริหาร ร่วมกันประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน
21/ม.ค./21 - อ่าน [310] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"

หน้า

Subscribe to สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"