สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"

สิงหพาหุฯ...แจกหนังสือเรียน ประชุมผู้ปกครอง 1/2564
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ได้จัดกิจกรรมการแจก หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และประชุมผู้ปกครอง (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้โรงเรียน ได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
05/มิ.ย./21 - อ่าน [333] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...แจกหนังสือเรียน ประชุมผู้ปกครอง 1/2564
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2564 โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ได้จัดกิจกรรมการแจก หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนและประชุมผู้ปกครอง (Classroom Meeting) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้โรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
03/มิ.ย./21 - อ่าน [348] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ตรวจ ปพ.5-ม.3 และ 6
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564  ผู้อำนวยการว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ พร้อมทั้งคณะครู โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ร่วมกิจกรรมการตรวจ ปพ.5 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 และ 6 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อการตรวจสอบข้อมูลผลการเรียนที่ถูกต้อง ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" 
11/เม.ย./21 - อ่าน [348] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ต้อนรับครูใหม่
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564  ผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ พร้อมทั้งคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ร่วมให้การต้อนรับ คุณครูพัชราภรณ์ โพธิ์ดี ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"
11/เม.ย./21 - อ่าน [344] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุฯ...สัมพันธ์ชุมชน
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564  โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" ได้นำนักเรียน วงดุริยางค์เข้าร่วมกิจกรรม "การแข่งขันกีฬาสีภายใน โรงเรียนวัดพรหมสาคร ประจำปีการศึกษา 2563 "ฝึกซ้อมโดย ครูสุเมธ มานะกรโกวิท กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
11/เม.ย./21 - อ่าน [368] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
นักเรียนระเบียบวินัยสิงหพาหุฯ
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เป็นประธานการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล "ส่งเสริมการแต่งกายเป็นแบบอย่างตามระเบียบของโรงเรียนและมีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2563" กิจกรรมโดยกลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน
11/เม.ย./21 - อ่าน [359] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ประชุมฝ่าย
 เมื่อวันที่ 7-8 เมษายน 2564 ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เป็นประธานการประชุมฝ่ายบริหารกิจการนักเรียนและกลุ่มบริหารทั่วไป เพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเพื่อการพัฒนาการดำเนินงานต่าง ๆ โดยมีคณะ ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
11/เม.ย./21 - อ่าน [328] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
สิงหพาหุ...สอบปลายภาค 2/2563
โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" จัดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2564 ทั้งนี้การดำเนินการจัดการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
07/เม.ย./21 - อ่าน [344] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
งานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จบหลักสูตรสถานศึกษา (งานอำลาสถาบัน) ประจำปีการศึกษา 2563
06/เม.ย./21 - อ่าน [337] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"
ประกวดมารยาทไทยระดับชาติ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานฯ
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" เป็นตัวแทนในการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลผ่านเข้ารอบ ชิงชนะเลิศ 20 ทีม สุดท้าย ผลการแข่งขัน รางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดมารยาทไทยระดับ ชาติ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานมารยาทไทยอันงดงาม โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12...
06/เม.ย./21 - อ่าน [609] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1017610142 - ที่มา: สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"

หน้า

Subscribe to สิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"