วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และรางวัลชมเชย การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับประเทศ ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2563 นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย คณะครูผู้ฝึกซ้อมกองลูกเสือเกียรติยศ รวมนักเรียนทั้งหมด 42 คน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 
31/ต.ค./20 - อ่าน [1,222] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ขอขอบคุณ สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท TOT จำกัด และโทรศัพท์จังหวัดอ่างทองที่นำทุนการศึกษามามอบให้กับนักเรียน
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ  “ตันติวิทยาภูมิ ”ขอขอบคุณ สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท TOT จำกัด และโทรศัพท์จังหวัดอ่างทอง ที่นำทุนการศึกษามามอบให้แก่นักเรียน ทั้งหมด 9 ทุน รวมจำนวน 15,000 บาท  โดยได้รับเกียรติจาก คุณกำจร  ศรีวราสาสน์ โทรศัพท์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะ มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนคือ เด็กหญิงปภาวิชญ์  สุขสะอาด นักเรียนระชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 จำนวน 8,000 บาท และมอบให้ผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย จำนวน 7,000...
29/ต.ค./20 - อ่าน [2,009] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ร่วมพิธีน้อมรำลึกวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5
นายเสถียร นพพิทักษ์ นายนพดล ชาวนาผล และนางแสงเดือน เสือวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ  "ตันติวิทยาภูมิ" และคณะครู เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของรัชกาลที่ 5 ณ หอประชุมอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง วันที่ 23 ตุลาคม 2563
24/ต.ค./20 - อ่าน [1,076] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ต้อนรับรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน
นางมยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" นำคณะครูต้อนรับ นายเสถียร นพพิทักษ์ นายนพดล ชาวนาผล และนางแสงเดือน เสือวงษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน  เข้าสู่รั้วโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ณ อาคารกาญจนาภิเษก วันที่ 22 ตุลาคม 2563
23/ต.ค./20 - อ่าน [1,265] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" นำนักเรียนทำจิตอาสา ณ วัดขุมทอง
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย ครูสมคิด อ่อนจันทร์และคณะครู ได้นำนักเรียนไปปฏิบัติจิตอาสานอกสถานที่ ณ วัดขุมทอง  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสาธารณะตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมมากกว่าตนเองให้โดยเต็มใจเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  โดยจะพานักเรียนปฏิบัติจิตอาสาทุกวันอังคาร เวลา 14.00 น. - 15.30 น. 
21/ต.ค./20 - อ่าน [1,378] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" มอบรางวัลการแข่งขันวอลเลย์บอล
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ“ตันติวิทยาภูมิ”มอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัลการแข่งขันวอลเลย์บอล สานสัมพันธ์น้องพี่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ทั้งหมด 3 รางวัล คือรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลจำนวน 1,500 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลจำนวน 1,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากนายกสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองและผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นักเรียนในครั้งนี้ ณ...
21/ต.ค./20 - อ่าน [1,066] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" มอบทุนเสมอภาค
นางมยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ได้มอบทุนเสมอภาค (กสศ.)  ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 5 คน คนละ 2,000 บาท  ณ ห้องประชุมครูเก่า เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563
19/ต.ค./20 - อ่าน [1,479] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ร่วมพิธีน้อมรำลึก
นางมยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" พร้อมด้วยคณะครู  ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พ่อหลวง "รัชกาลที่ 9" ณ ที่ว่าการอำเภอวิเศษชัยชาญ  
13/ต.ค./20 - อ่าน [1,802] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ศึกษาดูงานที่โรงเรียนเทพศิรินทร์
นางมยุรีย์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" นำคณะครูฝ่ายบริหารทั่วไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค จ.สระบุรี โดยมีนายธนาพล จีรเดชภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค และคณะครู คอยตอนรับ และพาเยี่ยมชมงานอาคารและสถานที่ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563  
13/ต.ค./20 - อ่าน [1,091] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ตรวจสุขภาพประจำปี
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ร่วมกับศูนย์รักสุขภาพ โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร เพื่อให้ทุกคนได้ทราบข้อมูลสุขภาพความสมบูรณ์ของร่างกายและเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ โดยมีท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพ ในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมครูเก่า  
09/ต.ค./20 - อ่าน [1,151] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

หน้า

Subscribe to วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"