วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" แจกชุดเอกสารประกอบการเรียน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 2
วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย ฝ่ายบริหารวิชาการ คณะครู และบุคลากร ได้ดำเนินการแจกชุดเอกสารประกอบการเรียน สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
16/ก.ค./21 - อ่าน [2,015] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
สภ.วิเศษชัยชาญตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ฝ่ายบริหารและคณะครูได้ต้อนรับผู้กำกับทัชวัฒน์ สายโยธา และคณะที่ได้มาตรวจเยี่ยมพบปะผู้บริหาร ครู และบุคลากรในโรงเรียน ในการร่วมมือกับภาคีเครือข่ายสถานีตำรวจภูธรวิเศษชัยชาญ ติดตามและสอบถามผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และความสงบเรียบร้อยในโรงเรียน ณ ห้องประชุมดอกแก้ว โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ”
15/ก.ค./21 - อ่าน [2,089] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" มอบของขวัญให้กับบุคลากรในโรงเรียนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย ได้มอบของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงาน  ให้กับบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญ ด้านกายภาพ ภูมิทัศน์ที่สวยงาม ระบบสาธารณูปโภคที่สมบูรณ์ และยานพาหนะที่ปลอดภัย  และขอขอบคุณรองฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป อ.ทินกร เอนก ที่สนันสนุนเสื้อสำหรับทีมงาน และ อ.ปัญญา ใจปัญโญ หัวหน้าทีมสร้างความเข็มแข็ง
07/ก.ค./21 - อ่าน [2,053] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ปรับพื้นที่ลานจอดรถรับส่งนักเรียน
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ปรับพื้นที่ลานจอดรถรับส่งนักเรียน ขอขอบคุณ ท่านสุรเชษ นิ่มกุล นายก อบจ.อ่างทอง ที่ให้การอนุเคราะห์ รถเกรดเดอร์และรถบดถนน มาปรับพื้นที่ โดยการดูแลของคุณประวิทย์ หัวหน้าฝ่ายงานช่าง อบจ.อ่างทองและทีมงาน ขอขอบคุณ ท่านชัยวัฒน์ สวนมะม่วง กำนันตำบลม่วงเตี้ย สำหรับหินลูกรังเทปรับพื้นที่ ขอขอบคุณ อ.ทินกร เอนก รองฯบริหารทั่วไปและทีมงานเข็มแข็งทุกคน
07/ก.ค./21 - อ่าน [1,759] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้จัดพิธีบวงสรวงรูปปั้นครูกลอนสุนทรภู่
เนื่องในวันสุนทรภู่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดพิธีบวงสรวงรูปปั้นครูกลอนสุนทรภู่ ณ สวนวรรณคดี โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.ดร.มยุรีย์  แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมรำลึกเชิดชูเกียรติกวีเอกของไทย และได้จัดกิจกรรมทำแบบทดสอบออนไลน์ เนื่องในวันสุนทรภู่ ประจำปี 2564 ผ่านร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรตอบกลับทางอีเมล ทั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีผู้เข้าร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์จากทั่วภูมิภาค...
29/มิ.ย./21 - อ่าน [1,786] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำเดือน
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ฝ่ายบริหาร ได้จัดประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน ณ อาคารโดม 72 ปี มีการมอบของขวัญวันเกิดให้แก่คณะครู และแนะนำครูอัตราจ้าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์
25/มิ.ย./21 - อ่าน [1,629] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” แจ้งขยายการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบสื่อสารทางไกล
#ประกาศโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" เรื่อง แจ้งขยายการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบสื่อสารทางไกล .. โปรดอ่าน!!! แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านทำความเข้าใจให้ตรงกันค่ะ ............................................... โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" เปิดเรียน ในวันที่ 1 มิถุนายน 64 การเรียน เป็นการเรียนแบบออนไลน์ (ทั้งนี้โรงเรียนได้คำนึงถึความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรค Covid-19 ของนักเรียนเป็นสำคัญ...
11/มิ.ย./21 - อ่าน [1,695] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอ่างทอง
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” โดยการนำของนายบันลือ พลมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เป็นประธานในการจัดการประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดอ่างทอง  ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา
08/มิ.ย./21 - อ่าน [1,403] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
วิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” ได้แจกหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และรับชำระค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564
วันที่ 27-28,31 พฤษภาคม กับ 1-2 และ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” โดยการนำของผู้อำนวยการ ดร.มยุรีย์ แพร่หลาย ฝ่ายบริหาร และคณะครู ได้แจกหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน และรับชำระค่าบำรุงการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และสำหรับนักเรียนห้อง GP ม.1/1 และ ม.4/1 (วิทย์-คณิต) รับฟังคำชี้แจงจากท่านผู้อำนวยการและพาชมห้องเรียน พร้อมทั้งรับกระเป๋าหนังสือ...
30/พ.ค./21 - อ่าน [1,818] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"
โรงเรียนวิเศษไชยชาญ “ตันติวิทยาภูมิ” รับสมัครครูสอนภาษาจีน
ประกาศ !!!! รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งจ้างสอนภาษาจีน
28/พ.ค./21 - อ่าน [1,693] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1015670170 - ที่มา: วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

หน้า

Subscribe to วิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"