ลำสนธิวิทยา

อบรมแกนนำเยาวชนส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียนลำสนธิวิทยาส่งนักเรียนเข้าร่วมอบรมแกนนำเยาวชนส่งเสริมสุขภาพประจำโรงเรียน จัดโดยโรงพยาบาลลำสนธิ ในวันที่ ๒๘-๒๙ กันยายน ๒๕๖๓
04/ต.ค./20 - อ่าน [1,412] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490418 - ที่มา: ลำสนธิวิทยา
ลำสนธิวิทยาจัดกิจกรรมสัปดาห์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และห้องสมุด
โรงเรียนลำสนธิวิทยาจัดกิจกรรมสัปดาห์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และห้องสมุด ประจำปีการศึกษา  2563 เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เช่น การแข่งขันจรวจขวดน้ำ การแข่งขันอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ การแข่งขันชุดแฟนซีรีไซเคิล เป็นต้น (14-24 กันยายน 2563)
26/ก.ย./20 - อ่าน [1,383] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490418 - ที่มา: ลำสนธิวิทยา
Subscribe to ลำสนธิวิทยา