ยางรากวิทยา

ยางรากวิทยา ระดมทุนเพื่อการศึกษา
ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนยางรากวิทยา ร่วมกิจกรรม "ระดมทุนเพื่อการศึกษา (ผ้าป่าเพื่อการศึกษา) ครบรอบ 28 ปี โรงเรียนยางรากวิทยา" เพื่อนำมาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนและซ่อมบำรุงห้องน้ำนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนยางรากวิทยา .tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}....
19/ก.พ./21 - อ่าน [1,366] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490417 - ที่มา: ยางรากวิทยา
ยางรากวิทยา พระครูสุวัฒน์จันทโชติมอบทุน
พระครูสุวัฒน์จันทโชติ เจ้าอาวาสวัดสามัคคีประชาราม(วัดยางราก) มอบทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสอายุวัฒนะมงคล 58 ปี 38 พรรษา ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี จำนวน 20 ทุน ณ หอประชุมโรงเรียนยางรากวิทยา .tb_button {padding:1px;cursor:pointer;border-right: 1px solid #8b8b8b;border-left: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #fff;}.tb_button.hover {borer:2px outset #def; background-color: #f8f8f8 !important;}.ws_toolbar {z-index:100000} .ws_toolbar ....
05/ก.พ./21 - อ่าน [1,448] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490417 - ที่มา: ยางรากวิทยา
ยางรากวิทยา ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
นางพรรณพร  โพธิจันทร์​ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางรากวิทยา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนยางรากวิทยา จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน​ ภาคเรียนที่2​ ประจำปีการศึกษา​ 2563​ ขึ้น​ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การดำเนินการหาข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ณ​ อาคาร 4 สุวัฒน์จันทโชติ ใน​วันที่​ 14​ ธันวาคม​ 2563​ เวลา​ 09.00 น.    
14/ธ.ค./20 - อ่าน [1,445] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490417 - ที่มา: ยางรากวิทยา
ยางรากวิทยา กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนยางรากวิทยา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนยางรากวิทยา    
04/ธ.ค./20 - อ่าน [1,648] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490417 - ที่มา: ยางรากวิทยา
ยางรากวิทยา การประชุมหารือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา นำโดย พระครูสุวัฒน์จันทโชติ ประธานกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และนางพรรณพร  โพธิจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางรากวิทยา ประชุมหารือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนยางรากวิทยา ด้วยการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา และ งานคืนสู่เหย้าชาวเหลือง-ม่วง กับตัวแทนชุมชนและตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียนยางรากวิทยา ณ หอประชุม โรงเรียนยางรากวิทยา ในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563
24/พ.ย./20 - อ่าน [1,690] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490417 - ที่มา: ยางรากวิทยา
ยางรากวิทยา มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
โรงเรียนยางรากวิทยามอบทุนการศึกษาเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ให้กับนักเรียนโรงเรียนยางรากวิทยา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมโรงเรียนยางราก
02/พ.ย./20 - อ่าน [1,446] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490417 - ที่มา: ยางรากวิทยา
ยางรากวิทยา กิจกรรมเดินขบวนลอยกระทง
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทาศึกษา และนักเรียนโรงเรียนยางรากวิทยา ร่วมกิจกรรมแห่ขบวนกระทงประจำปีการศึกษา 2563 ไป ณ วัดสามัคคีประชาราม (วัดยางราก) เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยประจำตำบลที่ดีงาม
31/ต.ค./20 - อ่าน [1,405] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490417 - ที่มา: ยางรากวิทยา
ยางรากวิทยา ค่ายส่งเสริมความรู้เตรียมสอบ O-NET ม.6
ผู้บริหาร และครู จัดค่ายวิชาการส่งเสริมความรู้เตรียมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนยางรากวิทยา
08/ต.ค./20 - อ่าน [2,144] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490417 - ที่มา: ยางรากวิทยา
ยางรากวิทยา ค่ายส่งเสริมความรู้เตรียมสอบ O-NET ม.3
นางพรรณพร โพธิจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู จัดค่ายวิชาการส่งเสริมความรู้เตรียมสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนยางรากวิทยา
01/ต.ค./20 - อ่าน [1,553] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490417 - ที่มา: ยางรากวิทยา
ยางรากวิทยา การป้องกันแก้ปัญหาท้องก่อนวัยอันควร
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนยางรากวิทยา เข้ารับการอบรมเรื่อง การป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ซึ่งได้รับความร่วมมือจากการองค์การบริหารส่วนตำบลยางราก โดยมี ดร.ปุญญพัฒน์ ศรีภควดีปัทมา เป็นวิทยากรบรรยายอบรมให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนยางรากวิทยา ณ หอประชุมโรงเรียนยางรากวิทยา เมื่อวันที่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2563  
30/ก.ย./20 - อ่าน [1,583] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490417 - ที่มา: ยางรากวิทยา

หน้า

Subscribe to ยางรากวิทยา