พัฒนานิคม

รองเลขาธิการสภาการศึกษา ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 นางสาวอุษณีย์  ธโนศวรรย์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนการดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (โรงเรียนพัฒนานิคม)
28/ม.ค./21 - อ่าน [1,281] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 โรงเรียนพัฒนานิคม โดยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และ นักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ(การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์) ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ วัดพัฒนาธรรมาราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลพบุรี
23/ธ.ค./20 - อ่าน [1,381] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
การนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการเข้านิเทศฯ โรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
23/ธ.ค./20 - อ่าน [1,191] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน "ต้นไทรเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด" ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนพัฒนานิคม จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน "ต้นไทรเกมส์ ต้านภัยยาเสพติด" ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
09/ธ.ค./20 - อ่าน [1,833] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2563
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนพัฒนานิคม จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมป่าสักชลสิทธิ์โรงเรียนพัฒนานิคม
04/ธ.ค./20 - อ่าน [1,383] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
วัดสะอาด เมืองสะอาด ประชาชนมีความสุข
ด้วย โรงเรียนพัฒนานิคม ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอพัฒนานิคม นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสา ร่วมกิจกรรม วัดสะอาด เมืองสะอาด ประชาชนมีความสุข วันที่ 4 ธันวาคม 2563
04/ธ.ค./20 - อ่าน [1,211] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
การแข่งขันกีฬามิตรสัมพันธ์ครูกรมสามัญศึกษา (เดิม) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563
ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร โรงเรียนพัฒนานิคม เข้าร่วมแข่งขันกีฬามิตรสัมพันธ์ครูกรมสามัญศึกษา (เดิม) จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 10 ประจำปี 2563 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนชัยบาดาลพิทยาคม จังหวัดลพบุรี
19/พ.ย./20 - อ่าน [2,145] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
รับการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติสถานศึกษาวิชาทหาร
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนพัฒนานิคม นำโดย นางณัฏฐินี  หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม พร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติสถานศึกษาวิชาทหาร ตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 13 จังหวัดลพบุรี
11/พ.ย./20 - อ่าน [1,549] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
โครงการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์สานฝันสู่โรงเรียนต้นแบบปลูกและบริโภคผักอินทรีย์
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนพัฒนานิคม ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ได้ร่วมดำเนินการปลูกต้นโก้โก้ ในโครงการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์สานฝันสู่โรงเรียนต้นแบบปลูกและบริโภคผักอินทรีย์ ณ โรงเรียนพัฒนานิคม
06/พ.ย./20 - อ่าน [1,910] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม
เข้ารับนโยบาย"สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น"
เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 โดย นางณัฏฐินี  หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนานิคม เข้าร่วมรับนโยบาย"สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนไทยอบอุ่น" ของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ดร.อัมพร  พินะสา) ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
02/พ.ย./20 - อ่าน [1,887] - ความคิดเห็น [0] - โดย: ptnk.sch - ที่มา: พัฒนานิคม

หน้า

Subscribe to พัฒนานิคม