พระนารายณ์

พระนารายณ์ ...ยินดีต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาใหม่ ๑๑ ท่าน ประจำปี ๒๕๖๓...
เนื่องในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระนารายณ์ ร่วมต้อนรับคณะครูที่ย้ายมาใหม่ทั้งหมด ๑๑ ท่าน
08/ธ.ค./20 - อ่าน [1,519] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ ...มอบชุดกีฬาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓...
ดร.สุรชัย วัฒนจันทร์ นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพระนารายณ์ ให้ความอนุเคราะห์ ชุดกีฬา ในการแข่งขันกีฬานักเรียนในครั้งนี้
08/ธ.ค./20 - อ่าน [1,481] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ ...ศึกษาดูงานโรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี ๒๕๖๓...
เนื่องในวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนพระนารายณ์ ได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนเพชรพิทยาคม ประจำปั 2563
08/ธ.ค./20 - อ่าน [1,352] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ กีฬามิตรสัมพันธ์ครูกรมสามัญ(เดิม) ครั้งที่ ๑๐
เนื่องในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนพระนารายณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬามิตรสัมพันธ์ครูกรมสามัญ(เดิม) ครั้งที่ ๑๐
08/ธ.ค./20 - อ่าน [1,181] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ อบรมPLC พัฒนาครูแลละบุคลากร
เนื่องในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนพระนารายณ์ ได้จัดอบรมการพัฒนาครูและบุคลากร PLC โดยได้รับเกียรติจาก หัทยา เข็มเพ็ชร เป็นวิทยากรในครั้งนี้ด้วย
08/ธ.ค./20 - อ่าน [1,330] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ มอบเกียรติบัตรการแข่งขันประกวดสวดมนต์ ปี 63
เนื่องในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทรองเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ รองผู้อำนวยการวิชาการ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันประกวดสวดมนต์สรภัญญะประเภทหมู่ทั้งชายและหญิง
08/ธ.ค./20 - อ่าน [1,434] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย"ประเพณีวันลอยกระทง" ประจำปี 2563
เนื่องในวันที่ ๓๑ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กระทงขนาดใหญ่ส่งประกวดกับทางเทศบาลเมืองลพบุรี
03/พ.ย./20 - อ่าน [1,280] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2563
เนื่องในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ จัดกิจกรรมอบรมศาสตร์กษัตริย์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เอื้อมพร นาวี ผู้ทรงคุณวุฒิ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง เป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ "คุณธรรมความดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการทำสมุดระเบียนความดี"
03/พ.ย./20 - อ่าน [1,757] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ นักเรียนรับทุนการศึกจากกองทุนพัฒนาเด็กจังหวัดลพบุรี ประจำปี2563
กองทุนพัฒนาเด็กจังหวัดลพบุรีจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563 มีนร.รร.พระนารายณ์ได้รับทุน 2 คน ได้แก่  นายนนทชัย ร่วมสมัคร ม.4/1 และนายธนัตถ์ ฤทธิสาร ม.4/1  ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี จนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (รวม 15,000 บาท) ณ หอประชุมพิบูลสงคราม โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
26/ต.ค./20 - อ่าน [1,504] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ แนะแนวศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายเนลวัฒก์ กิ่งสุวรรณพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่กำลังจะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยมีตัวแทนนักเรียนที่จบการศึกษาจากโรงเรียนพระนารายณ์ปีที่ผ่านมาและนักเรียนที่กำลังศึกษาต่ออยู่ในขณะนี้ มาให้ข้อมูลและแนะนำน้องๆ ให้มีทางเลือกในการเลือกศึกษาต่อในสถานศึกษานั้นๆ
14/ต.ค./20 - อ่าน [1,282] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์

หน้า

Subscribe to พระนารายณ์