พระนารายณ์

พระนารายณ์ วันครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนพระนารายณ์ ครบรอบ 41 ปี
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนพระนารายณ์ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียนพระนารายณ์ โดยมีกิจกรรมดังนี้ การสักการะพระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธนวมินทร์ และทำพิธีบวงสรวงองค์พระพรมหม องค์พระนารายณ์มหาเทพ และประกอบพิธีทางศาสนา โดยมี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นายกสมาคมผู้ปกครองและคณะครูโรงเรียนพระนารายณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชมรมครูเก่า ผู้แทนผู้ปกครองและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพระนารายณ์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 
08/ก.พ./21 - อ่าน [1,752] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ แนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา จังหวัดลพบุรี
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครูโรงเรียนพระนารายณ์ นำโดย งานแนะแนว และ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ได้เดินทางไปแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา จังหวัดลพบุรี
08/ก.พ./21 - อ่าน [1,387] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ พิธีเข้าประจำกองลูกเลือสามัญรุ่นใหญ่
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้เข้าร่วมพิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ โดยมีนายวิทยา ผุดผ่อง เป็นผู้เปิดประชุมกองลูกเสือในครั้งนี้ ณ โดมอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนพระนารายณ์
08/ก.พ./21 - อ่าน [1,403] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ แนะแนวการศึกษาต่อ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำจรวิทย์ จังหวัดลพบุรี
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 คณะครูโรงเรียนพระนารายณ์ นำโดย งานแนะแนว และ กลุ่มงานบริหารวิชาการ ได้เดินทางไปแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำจรวิทย์ จังหวัดลพบุรี
08/ก.พ./21 - อ่าน [1,399] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ เตรียมประชุมก่อนเปิดเรียนวันที่ 1 ก.พ.64
วันที่ 28 มกราคม 2564 คณะครูและบุคลากรได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนโดยมี นางกาญจนา  บุญคง  ผู้อำนวยการโรงเรียนพระนารายณ์ และรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ท่าน ได้นำประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมรามาวตาร โรงเรียนพระนารายณ์
08/ก.พ./21 - อ่าน [1,328] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2564
เนื่องในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ทางโรงเรียนพระนารายณ์ จัดกิจกรรมทำบุญโรงเรียนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านพลโทพิทักษ์. จิตต์แจ้ง เป็นประธานในครั้งนี้
31/ธ.ค./20 - อ่าน [1,140] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ จัดกิจดรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2563
เนื่องในวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ทางโรงเรียนพระนารายณ์ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสโดยในงานมีกิจกรรมให้นักเรียนร่วมตอบคำถามและมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะในการประกวดทำการ์ดในวันคริสต์มาส
31/ธ.ค./20 - อ่าน [1,143] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ ติวสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
เนื่องในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนพระนารายณ์ จัดติวธรรมศึกษาชั้นตรี โท และเอก ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โดยมีพระอาจารย์จากวัดป่าธรรมโสภณ วัดโป่งน้อย และวัดโคกม่วง มาเป็นพระวิทยากรในครั้งนี้
18/ธ.ค./20 - อ่าน [1,578] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ การนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษา
เนื่องในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ มีการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงานของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดย นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ ศึกษานิเทศก์สพม.๕ โรงเรียนพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
18/ธ.ค./20 - อ่าน [1,436] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์
พระนารายณ์ ...จัดกิจกรรมงานวันพ่อ ประจำปี ๒๕๖๓...
เนื่องในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นวันคล้ายวันพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพระนารายณ์ และจัดกิจกรรมทำบุญใส่บาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์
08/ธ.ค./20 - อ่าน [1,074] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490397 - ที่มา: พระนารายณ์

หน้า

Subscribe to พระนารายณ์