ปิยะบุตร์

ปิยะบุตร์ จัดกิจกรรม Day Camp
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนปิยะบุตร์ จัดกิจกรรม Day Camp   ทั้งนี้สืบเนื่องในจากสถานการณ์ COVID-19  ทางโรงเรียนจึงได้จัดเป็นค่ายพักแรมที่จัดในช่วงกลางวันเหมาะสำหรับเด็ก ๆที่ไม่ต้องไปค้างที่อื่นเนื่อง จุดประสงค์หลักคือต้องการให้เด็กมีการพัฒนาการด้านเรียนรู้การปรับตัว การฝึกความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความอดทน การทำงานเป็นกลุ่ม และฝึกการใช้ทักษะการเข้าค่ายพักแรมเบื้องต้น  15 มีนาคม  2564  
22/มี.ค./21 - อ่าน [1,734] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490411 - ที่มา: ปิยะบุตร์
ปิยะบุตร์ เป็นตัวแทน สพม.5(เดิม)นำเสนองานโครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน (CIP) ตามแนวทางของ OECD ในการอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
ครูศุภรัตน์  ม่วงทอง โรงเรียนปิยะบุตร์ เป็นตัวแทนการนำเสนอกระบวนการเรียนรู้ โครงงานนวัตกรรมเพื่อชุมชน (CIP) ตามแนวทางของ OECD ในการอบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา ตาม โครงการพัฒนากระบวนการเสริมสร้างและประเมินทักษะความคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์ในชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา  ระหว่างวันที่ 11-14 มีนาคม 2564
19/มี.ค./21 - อ่าน [1,828] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490411 - ที่มา: ปิยะบุตร์
ปิยะบุตร์ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
ตัวแทนคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านหมี่ 23 ตุลาคม 2563 วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศพระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” หรือพระพุทธเจ้าหลวง ซึ่งมีความหมายว่า “...
23/ต.ค./20 - อ่าน [1,356] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490411 - ที่มา: ปิยะบุตร์
ปิยะบุตร์มอบทุนการศึกษา รวม 270 ทุน
โรงเรียนปิยะบุตร์ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาโรงเรียนปิยะบุตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 1. ทุนปัจจัยพื้นฐาน ทุนละ 1,500 บาท จำนวน 154 ทุน 2. ทุนนักเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 28 ทุน 3. ทุนนักเรียนสอบเข้าได้ลำดับที่ 1 - 3 ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 4 ทุน 4. ทุนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ทุนละ 500 บาท จำนวน 84 ทุน รวม จำนวนทุนทั้งสิ้น 269 ทุน...
21/ต.ค./20 - อ่าน [1,649] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490411 - ที่มา: ปิยะบุตร์
ปิยะบุตร์น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.๙
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนปิยะบุตร์ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยจัดกิจกรรม พิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม และนั่งสมาธิน้อมนำดวงจิต น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 12 ตุลาคม 2563
16/ต.ค./20 - อ่าน [1,498] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490411 - ที่มา: ปิยะบุตร์
ปิยะบุตร์ร่วมกับ รพ.สต.โพนทอง ตรวจน้ำตาลในเลือด
โรงเรียนปิยะบุตร์ร่วมกับ รพ.สต.โพนทอง ตรวจน้ำตาลในเลือด เพื่อหาทางป้องกันและให้คำแนะนำลดภาวะเสี่ยงการเป็นเบาหวานให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปิยะบุตร์ ขอบคุณเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. โพนทอง ที่กรุณาเสียสละมาดูแลสุขภาพให้กับนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา
08/ต.ค./20 - อ่าน [1,546] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490411 - ที่มา: ปิยะบุตร์
ปิยะบุตร์ ลดธงครึ่งเสา ถวายความอาลัย
โรงเรียนปิยะบุตร์ ลดธงครึ่งเสา ถวายความอาลัยแด่  เชค เศาะบาฮ์ อัลอะห์มัด อัลญาบิร อัศเศาะบาซ์ เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต เสด็จสวรรคต เมื่อวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563  ในวันพฤหัสบดีที่ 1 วันศุกร์ที่ 2และวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 รวม 3 วันทำการ  ทั้งนี้ นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมยืนสงบนิ่งและนั่งสมาธิ เพื่อเป็นการถวายความอาลัย
01/ต.ค./20 - อ่าน [1,876] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490411 - ที่มา: ปิยะบุตร์
ปิยะบุตร์ พัฒนานักเรียนสู่การเป็นวิทยากรศูนย์การเรียนรู้ฯ
โรงเรียนปิยะบุตร์ จัดอบรมพัฒนาและนักต่อยอดเพื่อการการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ด้วยหลักคิด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับการอบรมก้าวแรกของเหล่าวิทยากรตัวน้อย ม.1 โดยมีพี่ ม.6 เป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจและร่วมถ่ายทอดกระบวนการการใช้หลักคิด  ในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
26/ก.ย./20 - อ่าน [1,855] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490411 - ที่มา: ปิยะบุตร์
ปิยะบุตร์ พัฒนาบุคลากรการทำแผน v3.3
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา โรงเรียนปิยะบุตร์ จัดอบรมการจัดทำแผนการเรียนรู้ version 3.3 เพื่อการการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ด้วยหลักคิด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับคณะครูใหม่ ครูอัตราจ้าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ในวันที่29 สิงหาคม 25623
26/ก.ย./20 - อ่าน [1,502] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1016490411 - ที่มา: ปิยะบุตร์
โรงเรียนปิยะบุตร์ประกาศสอบราคาซื้อ หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนปิยะบุตร์ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียน ตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑๕๔ รายการ (ตามไฟล์แนบ) กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องงานสารบรรณ อาคารสำนักงานฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนปิยะบุตร์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ...
18/ก.พ./17 - อ่าน [3,449] - ความคิดเห็น [0] - โดย: PB_Procure - ที่มา: ปิยะบุตร์

หน้า

Subscribe to ปิยะบุตร์