ปิยะบุตร์

ขอแสดงความยินดีกับ 10 สุดยอดคุณครูรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับ 10 สุดยอดคุณครูรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานถ้วยรางวัล Microsoft Thailand Innovative Teachers Leadership Award 2015 ในวันที่ 6 กรกฏาคม 2559 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา ดังรายนามต่อไปนี้ 1.ครูเฉลิมขวัญ สุปังคลัด โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 2.ครูชิตชัย โพธิ์ประภา โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 3.ครูภัทรพร ช่วยชนะ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 4.ครูวรวรรณ...
07/ก.ค./16 - อ่าน [3,189] - ความคิดเห็น [0] - โดย: piyabut - ที่มา: ปิยะบุตร์
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนปิยะบุตร์ ตำบลโพนทอง  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  ในวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนปิยะบุตร์
07/ก.ค./16 - อ่าน [4,764] - ความคิดเห็น [0] - โดย: piyabut - ที่มา: ปิยะบุตร์
ขอแสดงความยินดีกับนางสาววรวรรณ เหรียญทอง ชนะเลิศการประกวด Thailand Innovative Teachers Leadership Award ประจำปี 2558
นางสาววรวรรณ เหรียญทอง ครู คศ.3 โรงเรียนปิยะบุตร์ ชนะเลิศการประกวดโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ Partners in Learning Thailand  กิจกรรม  Thailand Innovative Teachers Leadership Award ประจำปี 2558  เมื่อวันที่ 8- 10 พฤษภาคม 2558  ที่ผ่านมา ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ >>http://piyabut.ac.th  
12/พ.ค./15 - อ่าน [3,379] - ความคิดเห็น [0] - โดย: piyabut - ที่มา: ปิยะบุตร์
โรงเรียนปิยะบุตร์ทอดผ้าป่าการศึกษา
4 ก.พ.2558  โรงเรียนปิยะบุตร์ทอดผ้าป่าการศึกษา  ณ หอประชุมโรงเรียนปิยะบุตร์ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
05/ก.พ./15 - อ่าน [5,662] - ความคิดเห็น [0] - โดย: piyabut - ที่มา: ปิยะบุตร์
โครงการปฎิบัติธรรม "หนึ่งใจให้ธรรมะ"
โรงเรียนปิยะบุตร์  ได้นำนักเรียนระดับชั้นม.ต้น  เข้าร่วมโครงการปฎิบัติธรรม "หนึ่งใจให้ธรรมะ"   เมื่อวันที่ 22 - 24 มกราคม 2558  ณวัดเขาวงกฎ อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี
25/ม.ค./15 - อ่าน [3,787] - ความคิดเห็น [0] - โดย: piyabut - ที่มา: ปิยะบุตร์
โรงเรียนปิยะบุตร์อบรมการจัดทำหลักสูตร
โรงเรียนปิยะบุตร์อบรมการจัดทำหลักสูตรให้กับบุคลากรในโรงเรียน  โดยท่านดร.นิพนธ์  เสือก้อน   เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558
10/ม.ค./15 - อ่าน [5,088] - ความคิดเห็น [0] - โดย: piyabut - ที่มา: ปิยะบุตร์
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนาพร เหรียญทอง ครูโรงเรียนปิยะบุตร์ ได้รับรางวัลระดับประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวธนาพร เหรียญทอง ครูคศ.3 โรงเรียนปิยะบุตร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ จากการประกวด Thailand Social Media Awards 2014 หมวดวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
10/ม.ค./15 - อ่าน [5,099] - ความคิดเห็น [0] - โดย: piyabut - ที่มา: ปิยะบุตร์
ครูวรวรรณ เหรียญทอง คศ.3 โรงเรียนปิยะบุตร์
ชื่อ         นางสาววรวรรณ    เหรียญทอง ตำแหน่ง     ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ สังกัด       โรงเรียนปิยะบุตร์    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 5 ประวัติการศึกษา      2525 ค.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา           2546 ศษ.ม. (...
13/ส.ค./14 - อ่าน [3,224] - ความคิดเห็น [0] - โดย: piyabut - ที่มา: ปิยะบุตร์
นางฐิติพัชร์ ดิษรัก ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยะบุตร์
ข้อมูลส่วนตัว         ชื่อ นางฐิติพัชร์   นามสกุล   ดิษรัก                      เพศ  หญิง     อายุ  ๕๓  ปี         ตำแหน่งปัจจุบัน  ผู้อำนวยการโรงเรียน   วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ        
13/ส.ค./14 - อ่าน [3,238] - ความคิดเห็น [0] - โดย: piyabut - ที่มา: ปิยะบุตร์

หน้า

Subscribe to ปิยะบุตร์