บุญนาคพิทยาคม

บุญนาคพิทยาคมรับรางวัลระดับต่าง ๆ
ความภาคภูมิใจของพวกเราชาวบุญนาคพิทยาคม  นำโดยนายภูมิภัทร   ลอยเจริญ  ผู้อำนวยการคนเก่งของเรา รับรางวัลในระดับต่างทั้งระดับเขตและระดับประเทศ ปีการศึกษา 2563 @รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน @รางวัลนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี @รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม @รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ขอบคุณคณะครูและนักเรียนที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเป็นทีม  จนเราประสบความสำเร็จ
27/ก.ย./20 - อ่าน [946] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090215 - ที่มา: บุญนาคพิทยาคม
บุญาคพิทยาคม รับประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นายภูมิภัทร  ลอยเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียน ฯ พร้อมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม รับการประเมินกลั่นกรองศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบุญนาคพิทยาคม  โดยมีนายรังสิวุฒิ    พุ่มเกิด รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 เป็นประธานการประเมิน  พร้อมด้วยคณะกรรมการ ณ  ห้องประชุม เมื่อวันที่  22 กันยายน พ.ศ.2563...
27/ก.ย./20 - อ่าน [834] - ความคิดเห็น [0] - โดย: 1018090215 - ที่มา: บุญนาคพิทยาคม
Subscribe to บุญนาคพิทยาคม