การประชุมประธานเครือข่ายและประธานสหวิทยาเขต สพม.5

ดร.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศกษามัธยมศกษา เขต 5 เป็นประธานการประชุมประธานเครือข่ายและประธานสหวิทยาเขต สพม.5

เพื่อดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษาและช่วยเหลือการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กโดยให้โรงเรียนขนาดใหญ่เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงคู่ร่วมพัฒนาให้ความช่วยเหลือในด้านบุคลากรข่วยสอน และสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ 

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
บทบาทสมาชิก administrator
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 26/05/2022 - 20:09
ชื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ตำแหน่ง web admin
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
อีเมล์ admin@secondary5.go.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อ, 29/06/2021 - 09:30
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 2242 ครั้ง
QR Code for http://secondary5.go.th/main/?q=news/913.html