ดร.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผอ.สพม.5 ประชุมคณะกรรมการเพื่อนิเทศก์ ติดตาม และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกศึกษา 2558 โรงเรียนในสังกัด สพม.5 ทั้ง 4 จังหวัด (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาทและอ่างทอง) ระหว่างวันที่ 19 - 25 พค.2558

ดร.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผอ.สพม.5 ประชุมคณะกรรมการเพื่อนิเทศก์ ติดตาม และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกศึกษา 2558 โรงเรียนในสังกัด สพม.5 ทั้ง 4 จังหวัด (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาทและอ่างทอง) ระหว่างวันที่ 19 - 25 พค.2558 โดย ผอ.สพม.5 รอง ผอ.ที่ดูแลพื้นที่ ศน.นักวิชาการศึกษา ก.ต.ป.น.เพื่อมอบนโยบายในเรื่องดังต่อไปนี้

มอบนโยบายในการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโรงเรียน ดังนี้

1. บรรยากาศ ภูมิทัศน์ ความพร้อมในการเปิดเรียน

2. การประกันคุณภาพการศึกษา (การประเมินภายใน)

3. การบริหารวิชาการ โดยใช้คู่มือที่จัดทำขึ้น

4. การอ่านออก เขียนได้

5. การนิเทศภายในโรงเรียน และบทบาทหน้าที่ของครูผู้นิเทศ

6. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะปีนี้ให้เน้นเรื่องการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไข ซึ่ง เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคุ้มครองสิทธิเด็ก

7. การจัดทำแผนปฏิบัติงาน ตามนโยบายจุดเน้นของ สพม.5 (3H) ประกาศ สพฐที่ 621/2554 และนโยบายของ สพฐ.

8. โครงการ สพม.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น เพื่อนำไปจัดทำ ข้อตกลง (MOU) ต่อไป

9. ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
บทบาทสมาชิก administrator
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 26/05/2022 - 20:09
ชื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ตำแหน่ง web admin
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
อีเมล์ admin@secondary5.go.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อ, 29/06/2021 - 09:30
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 2247 ครั้ง
QR Code for http://secondary5.go.th/main/?q=news/849.html