นายวัฒนชัย พันธุ์พร

                     นายวัฒนชัย พันธุ์พร

ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

วัน/เดือน/ปีเกิด   20 พฤษภาคม  2499

ภูมิลำเนา            อำเภอไชโย  จังหวัดอ่างทอง

ที่อยู่ปัจจุบัน       95 หมู่ 1 ต.แสวงหา  อ.แสวงหา     จ.อ่างทอง

คู่สมรส             ครูอรนุช  พันธุ์พร  ครูชำนาญการพิเศษ รร. แสวงหาวิทยาคม บุตรธิดา จำนวน 2 คน

 

ประวัติการศึกษา

   ปี 2517  ป.กศ.ต้น  วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

   ปี 2519  ป.กศ.สูง   วิชาเอกสังคมศึกษา วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

   ปี 2525  ค.บ.        วิชาเอกประวัติศาสตร์ วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา

   ปี 2527  ศษ.บ.     วิชาเอกริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ปี 2546  ศษ.ม.     สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

ประวัติการรับราชการ

  2 มิถุนายน 2520     ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จ.อ่างทอง

  7 สิงหาคม 2530      ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม

  30 สิงหาคม 2534    ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม

  29 ธันวาคม 2542    อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสามโก้วิทยาคม

  19 ธันวาคม 2544    ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม จ.สิงห์บุรี

  1  ธันวาคม  2548    ผู้อำนวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จ.อ่างทอง

  3  ธันวาคม  2555    ผู้อำนวยการโรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ"

  4 พฤศจิกายน 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม

 

ผลงานเกียรติคุณ

   1. เกียรติบัตรผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนดีเด่น ของเขตการศึกษา 6 ปี 2538

   2. เกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ของคุรุสภาอ่างทอง ปี 2543

   3. เกียรติบัตรผู้บริหารที่จัดกิจกรรมโรงเรียน เพิ่มคุณภาพและศักยภาพดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา ปี 2545

   4. เกียรติบัตรผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ของ สศจ.สิงห์บุรี ปี 2546

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

นายวืทยา สีหบุตร
13/ส.ค./14
nuntatum อ่าน [2198] ครั้ง
นายวินัย ปานแดง
23/ก.ค./14
admin อ่าน [4443] ครั้ง

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
chonlapat
บทบาทสมาชิก webmaster
เข้าใช้งานล่าสุด พ, 05/08/2020 - 10:50
ชื่อ พรรษรัตน์ พรมมินทร์
ตำแหน่ง ครู (ภาษาไทย)
สังกัด อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
อีเมล์ chonlapat@apw.ac.th
ประเภทข่าว แนะนำผู้บริหารดีเด่น
ข่าวจาก อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
Tags นายวัฒนชัย พันธุ์พร
วันที่ส่งข่าว ศ, 23/01/2015 - 22:49
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 3090 ครั้ง
QR Code for http://secondary5.go.th/main/?q=news/673.html