การจัดหาที่เรียนให้นักเรียน (กรณีไม่มีที่เรียน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง ได้จัดทำประกาศการจัดสรรโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความประสงค์ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง หรือศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน จัดหาที่เรียนให้ (กรณีไม่มีที่เรียน) โดยยื่นความประสงค์สมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี 2 กรณี คือ

 

กรณีที่ 1 ยื่นด้วยตนเองที่ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ทั้ง 3 ศูนย์

ศูนย์ที่ 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

ศูนย์ที่ 2. โรงเรียนสิงห์บุรี

ศูนย์ที่ 3. โรงเรียนสตรีอ่างทอง

 

กรณีที่ 2 ยื่นความประสงค์ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง http://gg.gg/ukkg1

โดยกำหนดยื่นความจำนงระหว่างวันที่ 25 - 27 พฤษภาคม 2564

ข่าวล่าสุดหมวดหมู่เดียวกัน

ข้อมูลผู้ประกาศข่าว

ชื่อใช้งานในระบบ ข้อมูลเพิ่มเติมสมาชิก
admin
บทบาทสมาชิก administrator
เข้าใช้งานล่าสุด พฤ, 26/05/2022 - 20:09
ชื่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
ตำแหน่ง web admin
สังกัด กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
อีเมล์ admin@secondary5.go.th
ประเภทข่าว ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ข่าวจาก กลุ่มงานในสังกัด สพม 5
Tags ไม่มี
วันที่ส่งข่าว อ, 29/06/2021 - 09:30
ส่งข่าวจาก IP ไม่พบ IP ในระบบ
เปิดอ่าน 2249 ครั้ง
QR Code for http://secondary5.go.th/main/?q=news/2866.html